Vakbonden akkoord met besparingsplan De Lijn

PHOTO_NEWS
Directie en vakbonden van De Lijn hebben vanavond laat overeenstemming bereikt over de manier waarop het aangekondigde besparingsplan bij de vervoermaatschappij zal worden aangevat. Dat blijkt uit een gemeenschappelijke reactie. Inhoudelijk willen noch directie noch vakbonden ingaan op het overleg.

Bij de Lijn kwam vandaag het paritair subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaams gewest opnieuw samen over het besparingsplan voor 2012. "Na lang overleg zijn de betrokken partijen tot gezamenlijke conclusies gekomen over garanties en werkwijzen voor het besparingsplan 2012", luidt het na afloop. "Deze conclusies zullen door alle partijen worden voorgelegd aan hun respectievelijke achterban." Dat gebeurt vanaf woensdag.
 
Bij De Lijn wordt 60 miljoen euro bespaard. Daarvoor mikt de vervoersmaatschappij op meer inkomsten, besparingen in de uitgaven en het schrappen van een aantal lijnen. De Lijn maakt zich sterk dat er geen ontslagen zullen vallen bij het personeel van de vervoersmaatschappij.