Vakbond spreekt geruchten over racisme binnen politiekorps Mechelen tegen

BELGA
Politievakbond NSPV verklaart in een open brief aan alle personeelsleden van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek dat de NSPV-afgevaardigden daar "niet de indruk hebben dat er sprake is van racisme in het korps". "Wij geloven rotsvast in de integriteit en de loyaliteit aan de democratische instellingen van het overgrote deel van de collega's", stelt Antwerps provinciaal voorzitter Tom De Gent. Het onderzoek naar specifieke verhalen van allochtone agenten over mistoestanden, juicht de vakbond wel nog steeds toe.

De Gent stelt in de brief dat de verhalen over mistoestanden bij de Mechelse politie die vorige week in de media verschenen, "door de pers en niet door het NSPV naar buiten zijn gebracht" en noemt de beschuldigingen van racisme ten aanzien van de korpsleiding "te kort door de bocht". Het feit dat verschillende agenten van allochtone afkomst de voorbije jaren het korps verlieten, had De Gent vorige week nog "een probleem" genoemd, maar in de open brief geeft hij aan dat ook andere redenen dan racisme aan de basis daarvan zouden kunnen liggen.

"De vaststelling dat er in Mechelen de laatste jaren veel collega's onze bijstand hebben gevraagd, is daarentegen objectief", klinkt het verder. Het NSPV blijft er dan ook bij dat een onderzoek door een onafhankelijk orgaan gepast is, ook om de verschillende in de pers verschenen verhalen te bevestigen of te ontkrachten.

Het NSPV zegt verder alle initiatieven toe te juichen die al gestart zijn of gepland staan om het omgaan met diversiteit bij de politie te verbeteren.