Vakbond laat minister Van Quickenborne in vlammen opgaan

BELGA
De Naamse afdeling van de socialistische vakbond voor de openbare diensten heeft een strooien pop in brand gestoken die minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) moest voorstellen. De actie kwam er uit protest tegen het huidige pensioensysteem.

"Onze pensioenen zijn in gevaar. De minister wil een enkel statuut voor de ambtenaren en de privésector. Maar dat zal de mensen alleen maar doen verarmen. Van de twee miljoen gepensioneerden leeft dertig procent onder de armoedegrens", zei Gilbert Lonnoy, voorzitter van de Commissie van gepensioneerden en bruggepensioneerden van de FGTB Wallonne.
 
"Het pensioen van een alleenstaande bedraagt 1.087 euro per maand. Dat laat niet toe om waardig te leven. Na het betalen van de lasten blijft er slechts een honderdtal euro over om de maand door te komen. En dan spreken we nog niet over wie geen volledige beroepscarrière heeft", aldus Lonnoy. De socialistische vakbond stelt de minister voor om een wettelijk pensioen toe te kennen dat gelijk is aan 75 procent van het gemiddelde salaris van de vijf laatste beroepsjaren. "De pensioenen van de privésector zullen dan aansluiten bij die van de publieke sector, en niet omgekeerd zoals de minister het wil", aldus Lonnoy, die de vakbondslieden aanspoorde om "het vuur aan te steken aan de beeltenis van diegene die het niet verdient om minister te zijn."