VAB: "Kilometerheffing is rechtvaardig en billijk"

PHOTO_NEWS
Mobiliteitsorganisatie VAB vindt het goed dat er een kilometerheffing komt voor het vrachtverkeer op ons hoofdwegennet. "Zo'n heffing is rechtvaardig en billijk, want momenteel betalen buitenlandse vrachtwagens enkel via een forfait (Europees wegenvignet) voor het gebruik van onze wegen", klinkt het. Touring waarschuwt dan weer dat een dergelijke kilometerheffing niet kan voor personenwagens.

"De meeste buitenlandse vrachtwagens tanken niet in België en betalen hier dus geen belastingen via de accijnzen op brandstof. Hun bijdrage voor de uitbouw en vooral het onderhoud van ons wegennet is daardoor bijzonder klein", zegt VAB.

Het toont zich dus tevreden dat met de invoering van de kilometerheffing "iedereen voor het gebruik van het wegennet betaalt". De Belgische transportsector moet volgens de mobiliteitsclub wel gecompenseerd worden om concurrentiëler te zijn in Europa.
    
Via de accijnzen en btw op brandstof betalen ook automobilisten volgens VAB vandaag reeds "een soort kilometerheffing". Op basis van die belastingen berekende VAB dat die "heffing" voor benzinerijders (gemiddeld verbruik 7,6 liter/100km) 6,7 eurocent per kilometer bedraagt en voor dieselrijders (gemiddeld verbruik 6,0 liter/100km) 4 eurocent per kilometer.
    
"Als je de tarieven van de automobilist vergelijkt met de tarieven van het vrachtverkeer, dan kan je maar concluderen dat de transportsector niet onheus behandeld wordt. Zeker als je rekening houdt met de hogere vervuilingsgraad van vrachtwagens tegenover personenwagens."


Budgetneutraal

Volgens Touring mag de eindgebruiker niet "het kind van de rekening" worden. "De kostprijs voor het autorijden en het zich verplaatsen mag globaal gezien niet hoger zijn dan wat men nu betaalt via allerhande belastingen en taksen op brandstoffen. Het geheel moet budgetneutraal zijn."

Daarnaast wil Touring de afschaffing van "allerlei soorten belastingen op autobezit" en reducties voor verplaatsingen die enkel met de auto kunnen gebeuren. Alternatieven voor de auto moeten volgens de organisatie ook op voorhand gerealiseerd worden en de opbrengsten van het systeem moeten integraal ge(her)investeerd worden in mobiliteit, infrastructuur en verkeersveiligheid.

Een kilometerheffing moet tot slot volgens Touring uitgaan van een globale benadering in combinatie met andere maatregelen, en het systeem moet sturend werken en een duidelijke invloed hebben op het verplaatsingsgedrag.