Uplace verwacht snel nieuwe milieuvergunning

BELGA
Uplace is verbaasd over de reden waarom de Raad van State de milieuvergunning voor het winkelcomplex in Machelen vernietigt, en gaat niet akkoord met de motivering en het besluit van de Raad. Uplace vertrouwt erop dat de minister van Leefmilieu op korte termijn een nieuwe milieuvergunning zal verlenen, die de toets van de Raad van State zal doorstaan. Dat heeft de initiatiefnemer voor het winkelcomplex vandaag in een persbericht bekendgemaakt.

Volgens Uplace komt de vernietiging op zich niet onverwacht en veroorzaakt ze geen bijkomende vertraging. De milieuvergunning was immers al geschorst door de Raad van State sinds december 2012.

Uplace betreurt dat met dit arrest nog eens wordt aangetoond dat er zich een groot probleem van rechtsonzekerheid stelt in Vlaanderen. Het Uplace-project werd volgens het persbericht in 2009 door de Vlaamse overheid gekozen als het beste en meest innovatieve en duurzame project om in het reconversiegebied Machelen-Vilvoorde opnieuw werkgelegenheid en economische groei te realiseren. Er werd toen een brownfieldovereenkomst gesloten met Uplace waarin de Vlaamse regering zich engageerde om het project te steunen met respect voor alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Schade
"Ondertussen investeerde Uplace 70 miljoen euro in het project. Vandaag, 2 jaar na het verlenen van de laatste vergunning en 5 jaar na het afsluiten van het convenant, vernietigt de Raad van State de milieuvergunning omdat de overeenkomst van 2009 de objectiviteit van de minister niet zou garanderen. Dergelijke onvoorspelbaarheid zowel op het vlak van de inhoud van de beslissingen als op het vlak van de timing ervan, ontmoedigen het ondernemerschap en tonen weinig respect voor ondernemers die in deze maatschappij nog bereid zijn risico te nemen", aldus Uplace in zijn persbericht. "Ze fnuikt de broodnodige economische groei waar Vlaanderen echt op zit te wachten en die de ware motor van welvaart en welzijn is. Bovendien wordt de internationale geloofwaardigheid van Uplace, en Vlaanderen als een rechtszekere en aantrekkelijke partij, zware schade toegebracht."

"Natuurlijk werken we vastberaden en trots als positief ingestelde ondernemers verder aan de ontwikkeling van de eerste en unieke ervaringsbestemming in Europa", stelt Uplace in zijn persmededeling. "We blijven rotsvast geloven in de maatschappelijke meerwaarde van ons project. Uplace creëert immers meer dan 3.000 arbeidsplaatsen tijdens de bouw van het project en nog eens 3.100 na de opening ervan, heeft ervoor gezorgd dat meer dan 11 hectare vervuilde industriegrond werd gesaneerd en is, voor het eerst sinds de aanleg van de ring rond Brussel, de katalysator voor de aanpak van alle mobiliteitsproblemen in de regio. Vandaag is het project een commercieel succes: al meer dan 40 procent van de retailoppervlakte werd voorverhuurd aan innovatieve belevingswinkels die een echte meerwaarde zullen betekenen voor Vlaanderen. Zij, en talloze leveranciers die staan te wachten op de start van de constructie, zijn bereid samen met Uplace te investeren in de heropwaardering van de regio."

Brownfielddecreet
De Raad van State stelt dat in het brownfieldconvenant afspraken werden gemaakt over de inhoud van de milieuvergunning, wat verboden is door het brownfielddecreet, en dat niet valt in te zien "hoe de Vlaamse minister van Leefmilieu de administratieve beroepen in alle objectiviteit, zonder vooringenomenheid en zonder gebonden te zijn door eerder aangegane overeenkomsten, heeft kunnen beoordelen".

Volgens een mededeling van minister Schauvliege "gaat de Raad van State voorbij aan het brownfieldconvenant zelf dat uitdrukkelijk stelt dat de verbintenissen 'op geen enkele wijze afbreuk kunnen doen aan de opdracht van de Vlaamse regering om bij de behandeling van de aanvragen tot vergunningen de geldende wettelijke en decretale regels toe te passen en de geijkte procedures te doorlopen'".

"Minister Schauvliege, die zonder enige vooringenomenheid maar in alle objectiviteit en op basis van de beschikbare adviezen en elementen over het beroep tegen de weigering van de provincie heeft geoordeeld, onderzoekt ten gronde de inhoud van het arrest en beraadt zich over volgende stappen", luidt het in de mededeling.

Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu.
BELGA Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu.