Uplace-studie: Geen nood aan bijkomende mobiliteitsmaatregelen

De site waar het veelbesproken Uplace moet komen.
BELGA De site waar het veelbesproken Uplace moet komen.
Voor het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan rond Uplace zijn geen bijkomende of flankerende maatregelen op het vlak van mobiliteit nodig. Dat komt omdat de oorspronkelijke plannen fors zijn afgeslankt en omdat er ook garanties gevraagd zijn voor de realisatie van het GEN-treinstation in Machelen en de busverbinding met halte aan Uplace. Dat staat althans te lezen in een studie van Antea Group, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, die Belga kon inkijken.

Vlak voor de krokusvakantie hakte de Vlaamse regering de Uplace-knoop door. In het nieuwe gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) blijven de plannen voor het winkelcomplex Uplace behouden, maar wordt er in de rest van het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen fors gesnoeid in de ruimte voor kleinhandel, leisure en kantoren. Zo werd de oppervlakte voor kleinhandel met een derde verminderd.

Met die ingreep wil de Vlaamse regering tegemoet komen aan de bezwaren op mobiliteitsvlak. Die bezwaren waren voor de Raad van State de reden om het vorige GRUP te vernietigen. Tegelijk vraagt de Vlaamse regering een aantal garanties op het vlak van openbaar vervoer, met name de realisatie van de stopplaats voor treinen in Machelen (GEN-station) en van de busverbinding tussen Vilvoorde en de luchthaven van Zaventem met halte aan Uplace.

"Geplande tramlijn niet nodig"

Adviesbureau Antea Group nam in opdracht van de Vlaamse overheid (Ruimte Vlaanderen) de mobiliteitseffecten van zo'n scenario onder de loep. Het bureau leverde - in januari 2015 - een rapport op met volgende conclusies. Zo hebben de gewijzigde plannen volgens het rapport "geen aanzienlijk negatief effect" op het lokale wegennet. De situatie op het hoofdwegennet, met name de Brusselse Ring en de E19, blijft wel "kritisch", maar Uplace veroorzaakt "geen significante bijkomende doorstromingsproblemen".

Verder zijn er volgens de studie "geen bijkomende milderende of flankerende maatregelen nodig". Meer zelfs, de geplande tramverbinding tussen Vilvoorde en de luchthaven van Zaventem is strikt genomen niet noodzakelijk als milderende maatregel. De tramverbinding blijft echter wel wenselijk "op langere termijn" en "maakt na realisatie de busverbinding Vilvoorde-Machelen overbodig".

De Antea-studie heeft wellicht een belangrijke rol gespeeld in de Uplace-beslissing van 13 februari.

"Bewust in ongewisse gelaten"

Oppositiepartij sp.a heeft grote vragen bij de studie van Antea. "Ik val van mijn stoel", aldus Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke. "Daags voor de beslissing over Uplace viel, was er een hoorzitting in de commissie Mobiliteit over de mobiliteitseffecten van Uplace. Dit naar aanleiding van een kritische studie van de professoren Kobe Boussauw en Dirk Lauwers van het Steunpunt Ruimte. Volgens die studie stelde de Vlaamse regering het mobiliteitsplaatje rond Uplace veel te rooskleurig voor".

"De aanwezige ministers Weyts en Schauvliege lieten ter plaatse nog een in hermetisch ambtenarees opgestelde nota van hun eigen administratie ronddelen die de geloofwaardigheid van deze studie moest onderuithalen. Een nota die de excellenties zelf niet konden toelichten wegens te technisch. Een nota die wel weerlegd kon worden door de professoren Boussauw en Lauwers. Ik dacht dat we hiermee alle truken van deze Vlaamse regering gezien hadden. Maar nu blijkt dat Weyts en Schauvliege op dat moment al weken met een andere studie onder hun arm liepen waarover met geen woord gerept werd op de hoorzitting. Een studie op basis waarvan daags na de hoorzitting groen licht werd gegeven voor Uplace. Men heeft ons hierover bewust in het ongewisse gelaten. Die hoorzitting was theater, of erger nog, misleiding van het Vlaams Parlement", zegt het sp.a-parlementslid.

De hoorzitting was theater, of erger nog, misleiding van het Vlaams Parlement

Joris Vandenbroucke, sp.a-parlementslid