Uplace-station ruim 2 miljoen duurder dan eerst geraamd

PHOTO_NEWS
De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het toekomstige GEN-station in Machelen (de Uplace-halte) is ingediend. De totale kostprijs van de stopplaats is geraamd op 5,4 miljoen euro, ruim 2 miljoen meer dan begin dit jaar naar voren was geschoven.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant op een parlementaire vraag van Els Van Hoof (CD&V), en wordt bevestigd bij spoorwegmaatschappij NMBS.

In het kader van het Gewestelijk Expressnet (GEN) is voorzien dat de huidige stopplaats 'Buda' enkele honderden meters naar het noorden zal worden verplaatst en de naam 'Machelen' zal krijgen. De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het station is gisteren ingediend bij het Vlaams gewest, bevestigt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Groter
Opvallend is dat de kostprijs nu geschat wordt op 5,4 miljoen euro, ongeveer gelijk te verdelen over NMBS en spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. In februari was er nog sprake van 3,2 miljoen euro. Het verschil heeft volgens Crols te maken met een uitgebreide scope: "het gaat nu om een stopplaats voor beide spoorlijnen" (meer bepaalde de lijnen 25 en 27, die daar naast elkaar lopen), aldus de woordvoerder.

De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden zal nader bepaald worden bij de opmaak van het nieuwe meerjareninvesteringsplan voor het spoor. Voor de inrichting van de stopplaats "Machelen" werkt de NMBS samen met Machelen en Vilvoorde.

Aberrant
"Ik vind het aberrant dat overheidsgeld wordt gebruikt om een dergelijk shoppingproject toegankelijk te maken. Het is raar dat de eigenlijke investeerder niets bijdraagt aan het toegankelijk maken ervan via het GEN", reageerde Van Hoof op het antwoord van de minister.

Uplace kan pas een bouwvergunning krijgen als er een vergunning is afgeleverd de GEN-halte aan de kerklaan in Machelen. Dat is een van de voorwaarden die de Vlaamse regering oplegde.