Uitwijzing van Albanese familie Illiu geannuleerd

De uitwijzing van het Albanese gezin Illiu, die vandaag gepland was, is geannuleerd na een regularisatieaanvraag om gezondheidsredenen. Dat werd vernomen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die deze ochtend de regularisatieaanvraag ontving.

De familie Illiu zit al sinds 30 oktober 2007 vast in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Het echtpaar uit Albanië kwam in 2003 aan in ons land. Het stel startte op 4 maart een hongerstaking in 127bis. Hun kind, geboren in 2004, doet niet mee aan de hongerstaking.

Een geneesheer moet hen nu onderzoeken en bepalen of hun gezondheidstoestand een regularisatie rechtvaardigt, zegt DVZ. Dinsdagavond diende het paar voor de derde keer een asielaanvraag in, zonder hun advocaten daarvan op de hoogte te brengen. DVZ weigerde die nieuwe aanvraag, omdat er geen enkel nieuw element toegevoegd was, luidt het. Dat is immers nodig om het dossier opnieuw te openen.

Volgens de advocate van het gezin, meester Véronique Dockx, werd een regularisatieaanvraag ingediend op basis van artikel 9.3 van de wet van december 1980 wegens de slechte gezondheidstoestand van het paar. DVZ weigerde in eerste instantie de aanvraag te bestuderen, zegt de advocate. Daarop diende ze een beroep met hoogdringendheid in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de uitzetting van haar cliënten.

Meester Dockx herinnerde er bij de Raad aan dat er op 15 maart een klacht werd ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter Claire Bruyneel voor de onmenselijke en vernederende behandeling van een minderjarige. Dat gebeurde op basis van het arrest Tabitha. De advocate wees er ook op dat een regularisatieaanvraag wegens gezondheidsredenen en een asielaanvraag onlangs nog ingediend werden.

Het beroep met hoogdringendheid is opschortend; de uitzetting van het gezin vandaag werd dus geannuleerd. Zolang de aanvraag tot regularisatie onderzocht wordt, zal DVZ het gezin niet uitwijzen.
Dockx klaagt voorts aan dat de hongerstakers van de Koningsstraat wel een regularisatie van drie maanden kregen, terwijl hun dossiers minder "solide" waren. "Waarom de ene wel en de andere niet?", vraagt ze zich af. "Dit paar heeft niet minder rechten dan de hongerstakers van de Koningsstraat. Integendeel, ze zijn nog moediger omdat ze de druk van een gesloten centrum ondergaan", zegt ze.

De Franstalige mensenrechtenorganisatie Ligue des droits de l'homme en de vereniging Dokters van de Wereld vroegen eerder al om het gezin vrij te laten. Volgens hen valt het gezin binnen de regularisatiecriteria van het recent overeengekomen regeerakkoord. DVZ benadrukt echter dat dat akkoord nog geen wettelijke waarde heeft. (belga/tdb/sd)