Uitspraak assisen: Ethiopiër schuldig aan poging tot doodslag, maar niet tot moord

Foto Vertommen
Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven is Tesfaye Yimam (47) gisteravond laat schuldig bevonden aan poging tot doodslag. Hij stond terecht voor poging tot moord maar de voorbedachtheid is niet bewezen. De jury kwam slechts tot een eenvoudige meerderheid. Het hof sloot zich daar bij aan.

Na een beraadslaging van bijna zes uur werd Yimam schuldig bevonden aan poging tot doodslag met zestien messteken op zijn toenmalige echtgenote Kekebush Tesfaye Birhane (36) in Leuven op 3 juli 2006. Op de bijkomende vraag over de voorbedachtheid was het antwoord neen. Yimam kan dus niet veroordeeld worden voor moordpoging.

Uitzonderlijke omstandigheden
Sinds de hervorming van assisen op 29 februari 2016 worden de juryleden bij het beraad bijgestaan door de drie rechters van het hof. De voorzitter van het hof en zijn twee assessoren nemen deel aan de deliberatie. Maar de eigenlijke stemming blijft het exclusieve terrein van de gezworenen. Op één uitzondering: als de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid van zeven stemmen op twaalf schuldig wordt verklaard aan het hoofdfeit.

Dat was hier het geval: zeven stemmen ja tegen vijf neen. Dus moest het hof zich uitzonderlijk wel uitspreken. "Het hof volgde de meerderheid van de jury", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. De beslissing over de voorbedachtheid werd alleen door de juryleden genomen.

Voorbedachtheid
Yimam werd schuldig bevonden op basis van zijn eigen bekentenissen en de verklaringen van het slachtoffer en twee kroongetuigen. "Het besluit is dat Yimam wel degelijk de intentie had om te doden", stelde Hartoch bij de motivering over de schuldvraag. "Dat blijkt uit het groot aantal verwondingen, de localisatie van die verwondingen, het aangetroffen wapen en de kracht waarmee het mes volgens getuigen gebruikt werd."

"Toen het slachtoffer het mes uit zijn handen sloeg, heeft hij het onmiddellijk gerecupereerd en stapte hij opnieuw op haar af. Getuige Bernard De Coster verhinderde een tweede aanval. Voorts zijn er de uitlatingen van Yimam aan het adres van het slachtoffer en de getuigen: 'Ik maak u kapot' en 'I kill my wife'. Ook eerder verklaarde hij dat hij haar zou doden."

De beslissing over de voorbedachtheid werd kort maar helder gemotiveerd. "Noch het volgen van het slachtoffer de ochtend van de feiten noch de aanwezigheid van het mes laat toe om te gewagen van een vooraf beraamd plan. De intentie kan ontstaan zijn in een opwelling onmiddellijk voorafgaand aan de aanval."
3 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


  • Geert Heylen

    Terugsturen samen met heel z’n familie

  • Ruud Petuut

    begrijpe wie kan ... geen voorbedachtheid ???

  • Ruud Petuut

    De voorafgaande weken verkondigen dat hij zijn vrouw zou vermoorden , en toch geen voorbedachtheid ??? Hoe is dat te verklaren .....,Vreemd