Uit het archief: exact 10 jaar voor Michel, stapte ook Leterme naar de koning

Iemand die ongetwijfeld weet hoe Charles Michel zich heeft gevoeld de afgelopen 24 uur, is Yves Leterme. Leterme trok vandaag exact tien jaar geleden naar koning Albert II om het ontslag van zijn regering-Leterme I aan te bieden. Drie dagen later aanvaardde de koning dat ontslag.

Het was niet de eerste keer dat Leterme naar de koning was gestapt. Hij deed dat ook al op 14 juli van datzelfde jaar, omdat de Vlamingen en Franstaligen binnen de regering geen akkoord konden bereiken over de staatshervorming en de aanslepende kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Albert II weigerde dat ontslag te aanvaarden en stelde in de plaats drie bemiddelaars aan om de kalmte te laten terugkeren. De regering krabbelde terug recht, maar niet voor lang. Enkele moeilijke dossiers, waaronder de zaak Fortis - de regering verkocht Fortis aan BNP Paribas zonder rekening te houden met de aandeelhouders van Fortis waarop de regering een proces aan het been had -, maakten het premierschap van Leterme erg lastig.
 

De bal ging uiteindelijk opnieuw in een versneld tempo aan het rollen door een brief van Ghislain Londers, de voorzitter van het Hof van Cassatie, aan Herman Van Rompuy - toen voorzitter van de Kamer. Daarin schreef hij dat er vanuit de politiek pogingen waren gedaan om de rechterlijke macht te beïnvloeden in de Fortis-zaak. Op 19 december, toen Londers met een uitgebreidere nota kwam, ontkende toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen zijn betrokkenheid, maar hij vroeg toch zijn ontslag omdat hij zijn positie onuithoudbaar vond in deze situatie. De rest van de regeringsleden volgden snel. Die avond trok Leterme naar de koning om het ontslag officieel aan te bieden. 

Screenshot VTM Nieuws