UF wil onderhandelingen en evenwichtig akkoord

De Union des Francophones (UF), de partij die politici van MR, PS en het cdH in de rand groepeert, heeft de voorzitters van de Franstalige partijen vandaag gevraagd "de onderhandelingen die rond de premier zijn opgestart voort te zetten om een regeringscrisis, of zelfs een regimecrisis te vermijden die nadelig zou zijn voor alle Belgen". Een "evenwichtige oplossing voor beide gemeenschappen" blijft voor de UF het streefdoel.
 
In een mededeling veroordeelt voorzitter Michel Dandoy de "uit electorale overwegingen ingegeven forcing die Open Vld voert in het licht van de financiële en economische situatie van België".

"Terechte eisen van de Franstaligen"
De partij benadrukt dat in geval van een eenvoudige splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, de minimale fundamentele rechten die vandaag worden gegarandeerd aan de Franstaligen op electoraal, gerechtelijk, cultureel, sociaal en sportief vlak en inzake onderwijs en huisvesting, onherstelbaar verloren zouden gaan, waardoor meer dan 160.000 personen zouden worden gedegradeerd tot tweederangsburgers.
 
Het UF hamert voorts nogmaals op "de terechte eisen" van de Franstaligen uit de brede rand: de uitbreiding van Brussel en de ratificatie van de Kaderconventie over de bescherming van nationale minderheden. De partij zegt voorts te hopen dat "de chantage met de chaos die de Vlaamse partijen aankondigen indien de voorstellen-Dehaene niet worden aanvaard, niet zal beletten dat de eisen van alle democratische Franstalige partijen zullen worden gehoord. Het doel blijft te komen tot een evenwichtige oplossing voor beide gemeenschappen". (belga/ka)