Tweehonderdtal mensen protesteert op Brusselse Poelaertplein tegen islamofobie

Ook in Molenbeek kwam heel wat volk naar buiten om het slechte imago van de Brusselse gemeente te ontkrachten.
BELGA Ook in Molenbeek kwam heel wat volk naar buiten om het slechte imago van de Brusselse gemeente te ontkrachten.
Op het Brusselse Poelaertplein hebben zich deze namiddag een tweehonderdtal mensen verzameld om samen te protesteren tegen islamofobie en elke andere vorm van haat en discriminatie. De manifestatie is er gekomen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de gerechtelijke acties tegen terroristen in België. Volgens de betogers wordt er te vaak en te snel een amalgaam gemaakt tussen de terroristen en de brede moslimgemeenschap.

"We zijn hier omdat we willen laten zien dat we zowel moslims als burgers van deze samenleving zijn", zeggen de organisatoren. "We moeten dringend het onderscheid maken, ook en vooral in de media, tussen moslims en terroristen. Die extremisten maken geen deel uit van onze gemeenschap, zij vertegenwoordigen ons niet. De immense meerderheid der moslims wil niet liever dan in vrede samenleven."

Argwaan
Minstens sinds de aanslagen in Parijs, maar ook al in de weken en maanden daarvoor, is de argwaan en haat tegenover moslims toegenomen, aldus de betogers. "Het is niet normaal dat wij ons steeds opnieuw moeten verantwoorden voor de misdaden van enkelingen, dat we steeds opnieuw moeten bewijzen dat we niet gewelddadig zijn, dat we geen kwaad in de zin hebben. Het is alsof er aan alle christenen zou gevraagd worden om zich te distantiëren van de Ku Klux Klan."

De islamofobie en de al te negatieve berichtgeving over moslims houdt een gevaar in voor de jongeren, klinkt het nog. "In Sint-Jans-Molenbeek alleen al zijn er bijvoorbeeld bijna 17.000 jongeren, waarvan misschien enkelen jihadist geworden zijn. We moeten opletten dat we niet ook al die anderen gaan stigmatiseren als potentiële terroristen. Zij vormen de toekomst van onze samenleving en we moeten hen alle kansen geven om deel uit te maken van die samenleving."

Je suis 1080
Vanmiddag verzamelden ook een hondertal mensen in Molenbeek. om duidelijk te maken dat hun woonplaats meer is dan een plek van criminaliteit of terrorismeverdachten. Ze vormden een mensenketting en riepen luid "je suis 1080, ik ben 1080".

Die extremisten maken geen deel uit van onze gemeenschap