Tweede rookstoppoging voortaan ook terugbetaald

THINKSTOCK
Vanaf 1 oktober wordt ook een tweede rookstoppoging met varenicline terugbetaald door het Riziv. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block nam de beslissing in juli, zo verklaarde ze in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Momenteel worden sommige geneesmiddelen met bupropion en varenicline volgens welbepaalde criteria terugbetaald als rookstopmedicatie. Zo moet de behandelende arts of tabacoloog een aanvraag tot terugbetaling indienen.

Dat kan slechts als therapeutische ondersteuning bij van nicotine afhankelijke patiënten die gemotiveerd zijn te stoppen en een ondersteunende gedragstherapie volgen. Het gaat om patiënten die chronisch obstructief longlijden vertonen en minstens 35 jaar oud zijn. In juli besliste de minister om een tweede rookstoppoging met varenicline terug te betalen vanaf 1 oktober.

De Block zei ook dat ze zich ervan bewust is dat de prijs van tabak een belangrijke rol speelt in de strijd tegen het tabaksgebruik, maar het gaat om een bevoegdheid van haar collega van Financiën. "Ik ben er echter van overtuigd dat een samenwerking mogelijk is om een toename van de inkomsten met een daling van het aantal rokers te combineren", zei Maggie De Block. Ze liet ook verstaan dat de ministerraad vrijdag beslissingen in het kader van de strijd tegen tabaksgebruik zal nemen.

De Block heeft ook een rapport gevraagd over de doeltreffendheid van de neutrale sigarettenpakjes in Australië. Dat verslag moet in het laatste trimester van het jaar klaar zijn.