Twee derde van voorzitters Antwerpse kiesbureaus meldt zich ziek

Twee dagen voor de verkiezingen moeten in het kiesarrondissement Antwerpen zowat twee derde van de voorzitters van kiesbureaus op het laatste nippertje vervangen worden omdat ze zich ziek hebben gemeld, meldt de regionale televisiezender ATV. In totaal zou het gaan om 243 van de 385 voorzitters (waarvan 15 tijdens de laatste 2 dagen zich als ziek opgaven). Ook de helft van de bijzitters zou niet aanwezig kunnen zijn wegens ziekte.

De meeste voorzitters en bijzitters beschikken over een doktersbriefje en zullen dus gewettigd afwezig zijn. Er moeten nu echter in allerijl nog heel wat reservevoorzitters worden opgeroepen. Elk stembureau heeft immers een voorzitter, een secretaris en vier bijzitters nodig.

De eerste voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen en zijn griffier zijn vanavond op bijna 36 uur van de opening van de bureaus nog druk bezig met het oproepen van reservevoorzitters. Wat bijzitters betreft, kan een eventueel tekort op de dag van de verkiezingen zelf indien nodig nog aangepakt worden door kiezers die als eersten hun stem komen uitbrengen op te vorderen om de rest van de dag te blijven.