Turtelboom: "Oosterweel komt er, ook als Europa dwarsligt"

Annemie Turtelboom
BELGA Annemie Turtelboom
De derde Scheldekruising komt er, of Europa nu meewerkt of niet. Dat zei Vlaams Begrotingsminister Annemie Turtelboom vandaag in het Vlaams parlement. "Ik ga bij Europa pleiten voor een uitzondering op de begrotingsregels, maar ook als we die niet krijgen, beginnen we te bouwen."

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement presenteerde het Rekenhof vandaag alweer de achtste voortgangsrapportage over het Masterplan voor Antwerpen. Het hof spoorde de regering in niet mis te verstane bewoordingen aan om dringend duidelijkheid te verschaffen over de financiering van het megaproject.

BELGA

Strikte begrotingsregels Europa

De nieuwe, strikte, begrotingsregels van Europa dwingen Vlaanderen echter de volledige kost op te nemen in de begroting tijdens de jaren van de bouw. Een quasi onmogelijke opdracht want het project verdient zich pas terug na dertig jaar, via de tolheffingen.

"Ik ga het scherp stellen bij Europa", zei een strijdvaardige Turtelboom vandaag. "Willen ze dat de derde Scheldekruising er komt of niet? Willen ze dat we de mobiliteitsknoop behouden en dat iedereen die van Scandinavië naar Portugal wil in de file blijft staan?"

'Wil Europa dat we de mobiliteitsknoop behouden en dat iedereen die van Scandinavië naar Portugal wil in de file blijft staan?'

Annemie Turtelboom

Het voornaamste twistpunt met Europa is de uitzondering op de begrotingsregels voor grote projecten, waar ons land geen recht op heeft. Voorwaarde daarvoor is immers een negatieve economische groei en daar voldoen we op dit moment niet aan. "Ik ben ongelofelijk fier dat we daar niet aan voldoen", aldus de Open Vld-minister.

Begroting in het rood?

De bouw van de tunnels opnemen in de begroting en financieren met nieuwe belastingen of besparingen is althans geen optie voor de regering. Als er geen uitzonderingsclausule komt, gaat de begroting maar in het rood, is de redenering. Volgens Turtelboom heeft Vlaanderen daarvoor de steun van de twee andere gewesten.