Trouwstoet verzamelt alleen al in Mechelen voor 2.420 euro aan boetes

Afgelopen zaterdag besloot een stoet trouwers halt te houden op het viaduct van Vilvoorde.
screenshot Afgelopen zaterdag besloot een stoet trouwers halt te houden op het viaduct van Vilvoorde.
De trouwstoet van afgelopen zaterdag blijft niet zonder gevolg. Alleen al de lokale politie van Mechelen-Willebroek stelde 28 verkeersinbreuken vast, goed voor een bedrag van 2.420 euro aan boetes. Dat is nog maar een begin. Ook de federale wegpolitie en politiezone Brussel-West zullen op hun grondgebied pv's opstellen. Zo wordt een bestuurder van een sportwagen viermaal geverbaliseerd door verschillende politie-eenheden.

Afgelopen zaterdag besloot een trouwstoet rond 15 uur halt te houden op onder meer het viaduct van Vilvoorde. De beelden van de bizarre en gevaarlijke vorm van feestvieren gingen in geen tijd viraal. Ook op andere plaatsen liepen er meldingen binnen over verkeershinder die de stoet veroorzaakte. Zo ook bij de lokale politie Mechelen-Willebroek.

Resem vaststellingen

"Zaterdagnamiddag 8 april ontving de lokale politie Mechelen-Willebroek meerdere oproepen voor ongeoorloofd en roekeloos rijgedrag, onder meer op de Mechelse ring", meldt Dirk Van de Sande, hoofdinspecteur bij de lokale politie Mechelen-Willebroek.

"Een stoet voertuigen flaneerde op de Mechelse ring en de bestuurders lapten daarbij de wegcode meer dan eens flagrant aan hun laars", klinkt het. "Ze begingen talrijke verkeersinbreuken in combinatie met het in gevaar brengen van zichzelf en hun passagiers, alsook andere weggebruikers. De uitgevoerde interventies en de resem vaststellingen kregen allemaal een vervolg in een proces-verbaal. Door een veelvoud aan meldingen was het al snel duidelijk dat er talloze overtredingen werden begaan door de dolenthousiaste automobilisten en passagiers. De vaststellingen van onze collega's bevestigden dit alleen maar."

Door een veelvoud aan meldingen was het al snel duidelijk dat er talloze overtredingen werden begaan door de dolenthousiaste bestuurders en hun passagiers

Hoofdinspecteur Dirk Van de Sande

28 verkeersinbreuken, 2.420 euro aan boetes

"De lokale politie Mechelen-Willebroek stelde 28 verkeersinbreuken vast", zo verklaart hoofdinspecteur Van de Sande. "Het niet respecteren van de wegmarkeringen, geen voorrang verlenen aan voetgangers die duidelijk op het punt stonden over te steken aan een oversteekplaats voor voetgangers, het niet dragen van de veiligheidsgordel, ongeoorloofd gebruik van vier richtingsaanwijzers en geluidstoestel (claxon), ... Al deze overtredingen in Mechelen zijn goed voor een bedrag van 2.420 euro aan boetes."

Alleen al de lokale politie Mechelen-Willebroek stelde 28 verkeersinbreuken vast.
belga Alleen al de lokale politie Mechelen-Willebroek stelde 28 verkeersinbreuken vast.

Goede samenwerking met andere politiediensten

"In dit dossier wensen we ook de goede samenwerking met andere lokale en federale politiediensten in de kijker te stellen", beklemtoont Van de Sande. "Dankzij informatie-uitwisseling zullen ook de federale wegpolitie Vlaams-Brabant (verkeerspost Reyers) en politiezone Brussel-West aan de hand van hun vaststellingen, op hun grondgebied, processen-verbaal opstellen."

"Meerdere bestuurders zullen dus herhaaldelijk, op verschillende locaties, geverbaliseerd worden. Zo is er een bestuurder van een sportwagen die viermaal geverbaliseerd wordt door verschillende politie-eenheden."

Meerdere bestuurders zullen dus herhaaldelijk, op verschillende locaties, geverbaliseerd worden. Zo is er een bestuurder van een sportwagen die viermaal geverbaliseerd wordt door verschillende politie-eenheden

Dirk Van de Sande

Bart Somers: "Dit kunnen we niet tolereren"

"Los van tradities kunnen we zulk roekeloos verkeersgedrag niet gedogen", stelt de burgemeester van Mechelen, Bart Somers. "Verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is een belangrijk thema in ons beleid. Onverantwoord rijgedrag, met daarbij nog een portie overlast, kunnen we dan ook niet tolereren en pakken we krachtdadig aan. Getuige daarvan de interventies en opgestelde processen-verbaal door onze politie." 

Korpschef lokale politie Mechelen-Willebroek, Yves Bogaerts: "Werken aan verkeersveiligheid - zowel door educatie, sensibiliseren, preventie als repressief - is een van onze kerntaken. Wanneer dat we dan geconfronteerd worden met zulk gevaarlijk rijgedrag, kunnen we niet anders dan hard optreden. Ik hoop dat de boetes voor de betrokkenen een signaal mogen zijn om hun rijstijl en houding in het verkeer aan te passen."