Treinverkeer mogelijk verstoord door storm Ciara

Photo News
De passage van storm Ciara morgen kan mogelijk gevolgen hebben op het treinverkeer. Spoormaatschappij NMBS nodigt de reizigers uit om de verschillende communicatiekanalen van NMBS te raadplegen bij het plannen van hun treinreis.

Door het mogelijke stormweer met forse rukwinden morgen, kan de NMBS op bepaalde delen van het netwerk de snelheid van haar treinen matigen. "Deze maatregelen worden genomen in nauwe samenspraak met Infrabel om de veiligheid van het treinverkeer en de reizigers van NMBS te vrijwaren, maar kunnen op bepaalde trajecten wel vertragingen met zich meebrengen", aldus de NMBS.

Ook kan het treinverkeer hinder ondervinden van obstakels in de sporen, zoals takken of andere voorwerpen.
Infrabel en NMBS stellen alles in het werk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, klinkt het nog. "Op dit ogenblik is het niet duidelijk of, wanneer en waar deze maatregelen van kracht zullen zijn", zegt de NMBS. Reizigers worden dan ook gevraagd de verschillende communicatiekanalen van NMBS te raadplegen om hun reis te plannen.