Touring ziet motor als dé oplossing voor fileprobleem

Pieterjan Luyten
Uit een enquête van Touring blijkt dat zes op de tien automobilisten de motor een goed alternatief vinden voor de auto. De mobiliteitsorganisatie is het daar volledig mee eens en wil het motorgebruik stimuleren. "Laat ze eindelijk op busstroken rijden en verhoog de fiscale voordelen."

Daar is de lente, daar is de zon, daar zijn de motorrijders weer. Ieder voorjaar iets meer. Vooral bij het woon-werkverkeer wint de gemotoriseerde tweewieler aan populariteit. Een goede zaak, volgens Touring. "Want elke motor méér in het verkeer is een auto minder in de file. Ook automobilisten lijken dat steeds vaker te beseffen", zegt woordvoerder Danny Smagghe. Hij verwijst naar een nieuwe rondvraag waaruit blijkt dat 62% van de automobilisten aangeeft dat de motor een goed alternatief is voor de wagen. "Mensen hebben dat stilaan door, omdat ze iedere dag motoren zien voorbijrijden terwijl ze zelf in de file staan aan te schuiven. In die zin is het 'filefilteren' - waarbij motoren bij een file tussen de rijstroken mogen inhalen - een zeer positieve maatregel." Negen op tien motorrijders zijn voorstander, bij de automobilisten is dat 51%.


Touring wil meer motoren in plaats van auto's op de weg krijgen en vraagt daarom extra stimulansen. "Laat motorrijders op busstroken rijden. Volgens de wet is dat mogelijk, maar in de praktijk staat bijna geen enkel lokaal bestuur het toe en doen ook de openbare vervoersmaatschappijen moeilijk. Spijtig, want het zou het verkeer vlotter laten verlopen voor iedereen." In Noorwegen mogen elektrische wagens busbanen gebruiken, maar door het succes dreigen die stroken nu dicht te slibben. "Als het zover komt, kunnen daar oplossingen voor gezocht worden. Maar we zouden het tenminste moeten proberen."


Daarnaast ijvert de organisatie voor hogere fiscale voordelen én voor extra steun door werkgevers. "Zij zouden hun personeel meer moeten aanmoedigen om met de motor te komen, net zoals velen dat al doen voor de fiets. Geef premies, voorzie parkeerplaatsen en installeer kleedkamers." (BHL)

kos