Tot 4,125 miljoen euro bonus voor Vlaamse gemeenten die fuseren

UNKNOWN
Vlaamse gemeenten die fuseren, kunnen voortaan rekenen op een financiële bonus van maximaal 4,125 miljoen euro gespreid over zes jaar. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois beslist. Met de financiële bonus wil Bourgeois de vrijwillige fusie tussen gemeenten stimuleren.

Vlaams minister Bourgeois timmert aan een interne staatshervorming in Vlaanderen. Een van de sporen die daarbij gevolgd wordt, is het aanmoedigen van vrijwillige fusies tussen gemeenten. Die vrijwillige fusies kunnen volgens Bourgeois de efficiëntie en slagkracht van de gemeenten bevorderen. Nu zijn kleinere gemeenten niet altijd in staat dezelfde brede waaier aan diensten (kinderopvang, cultuur, mobiliteit, sport, enz...) aan te bieden. Een bundeling van middelen en personeel kan volgens Bourgeois zorgen voor een "betere en efficiëntere dienstverlening".

Bourgeois had ook aangekondigd dat gemeenten die fuseren zouden kunnen rekenen op een financiële bonus. De financiële verdeelsleutel voor die bonus is intussen uitgewerkt. De totale bonus zal variëren tussen 1,375 en 4,125 miljoen euro. De bonus wordt gespreid over zes jaar en houdt rekening met de omvang van de fusie. Een fusie van twee middelgrote gemeenten is niet hetzelfde als bijvoorbeeld het toevoegen van een relatief kleine gemeente aan een grote stad.
Gemeenten die willen fuseren, moeten dat ten laatste in het voorjaar van 2011 kenbaar maken. Op die manier zijn de eventuele fusiegemeenten ook klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en kunnen ze effectief starten op 1 januari 2013.

Speciale fusiebegeleidingsteams zullen eventuele fusieoperaties ondersteunen. Volgens minister Bourgeois is de enige "concrete casus" die van de gemeenten Kruibeke en Beveren. Tussen die twee gemeenten zijn al "voorbereidende gesprekken" aan de gang. Er zijn nog wel andere gemeenten die om informatie hebben gevraagd, maar echt concreet is dat allemaal nog niet, verduidelijkte Bourgeois. (belga/dea/ka)