Topvrouw federale politie wil heel België "opkuisen"

Commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle wil het Brusselse Kanaalplan uitbreiden naar het hele land.
BELGA Commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle wil het Brusselse Kanaalplan uitbreiden naar het hele land.
De commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle wil dat het Brusselse Kanaalplan wordt uitgebreid naar het hele land. Dat zegt ze vandaag in een interview met De Tijd en L'Echo. Dat plan kwam er na de aanslagen in Parijs en de belofte van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om Molenbeek "op te kuisen".

"Met het Brusselse Kanaalplan gaan we eigenlijk 'back to basics'", zegt De Bolle. "Op alle domeinen, van bouwinspecties tot de controle van vzw's, gaan we na of de wet wordt nageleefd. We leggen de onderliggende geldstromen bloot die terreur financieren, zoals de drugshandel. Justitie staat in voor een vervolg op de politieacties. Die integrale aanpak, waarbij het lokaal bestuur, de preventiediensten, het gerecht, de lokale en de federale politie samenwerken, levert goede resultaten op."

Honderden Kanaalplannen

De Bolle steekt de hand uit naar alle politici, zowel in de regeringen als in de steden en gemeenten, om werk te maken van honderden Kanaalplannen over heel België. Waar een integrale aanpak nog ontbreekt, moeten alle partijen om de tafel gaan zitten, vindt ze. "De burgemeester neemt de leiding, de federale politie kan steun bieden."

De Bolle doet ook een oproep aan de burgers om verdachte handelingen te melden aan de politie. "De burger draagt de verantwoordelijkheid om ook zelf voor zijn veiligheid in te staan."

Jambon: "Aanpak van Kanaalplan moet steeds op lokale situatie geënt zijn"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vindt het bemoedigend dat de benadering van het Kanaalplan zijn vruchten afwerpt en inspireert. Zo reageert hij via zijn woordvoerder op de verklaringen van de topvrouw van de federale politie Catherine De Bolle in De Tijd. De aanpak van het Kanaalplan kan ook elders in het land worden toegepast, maar Jambon benadrukt dat het steeds op de lokale situatie geënt moet zijn.

Het Kanaalplan, dat intussen uitgebreid werd van acht naar negen gemeenten, voorziet in een samenwerking tussen verschillende politie- en andere diensten, gefocust op gewelddadig extremisme en het blootleggen van terrorisme. Het gaat om een geïntegreerde aanpak waarbij in de diepte gewerkt wordt en ook gekeken wordt naar fenomenen zoals wapen- en drughandel. Die aanpak rendeert, maar nog niet alle evaluaties zijn afgerond, klinkt het op het kabinet van Binnenlandse Zaken.

De aanpak kan ook buiten de Kanaalzone worden toegepast, maar het Kanaalplan is geënt op de lokale situatie. Dat moet ook buiten de Kanaalzone gebeuren, aldus nog de woordvoerder van Jambon. Hij erkent dat het verder uitrollen van deze aanpak meer middelen vereist, maar wijst erop dat als je goed gefocust werkt, je ook meer uit je middelen haalt.

VSOA Politie: "Langetermijnplan voor aanwervingen absoluut noodzakelijk"

Dat het Brusselse Kanaalplan wordt uitgebreid naar heel België is zeker een goede zaak. Maar als er meer controles moeten uitgevoerd worden, zijn er meer middelen en aanwervingen nodig bij de politie. Een langetermijnplan voor aanwervingen is daarom noodzakelijk. Dat zegt Vincent Houssin van de vakbond VSOA Politie. "Koken kost geld", reageert hij.

Houssin pleit nogmaals voor een nieuw Octopusplan, over alle partijgrenzen heen, dat investeringen en aanwervingen vastlegt voor de komende jaren, ook voor de volgende legislatuur. "Het is belangrijk dat ook volgende regeringen verder investeren in de politie. De politie is immers geen politiek instrument", aldus Houssin.

De politievakbond benadrukt ook dat proactief werken belangrijk is om radicalisering tegen te gaan. "Veel andere, doorgaans kleinere criminele feiten, zoals huisjesmelkerij, drugsfeiten en wapenhandel, leiden ook tot radicalisering. Om steden en gemeenten leefbaar te houden, is het vermijden van die criminaliteit ook belangrijk", aldus Houssin.