Tony Van Parys stopt met politiek

BELGA
Omdat zijn benoeming tot lid van de Hoge Raad voor Justitie niet verenigbaar is met een politiek mandaat, neemt CD&V-justitiespecialist Tony Van Parys ontslag als lid van de Gentse gemeenteraad. "Ik wil wel nog actief blijven, minder in de kijker en nog meer vanuit inhoud", aldus Van Parys.

De 61-jarige gewezen minister kondigt vandaag zijn afscheid aan in de krant De Gentenaar. "Ik heb me een paar maanden geleden kandidaat gesteld voor de Hoge Raad, omdat die instelling me heel sterk interesseert", aldus Van Parys. "We zitten op een cruciaal moment, de hervorming van justitie is aan de orde en ik wil daar graag mijn steentje toe bijdragen."

Van Parys neemt ontslag als lid van de Gentse gemeenteraad, waar hij sinds 1982 zetelde en de voorbije jaren zijn dossierkennis onder meer inzette voor de hervorming van het lokale politiekorps. Naast zijn mandaat in de Hoge Raad, blijft Van Parys ook voorzitter van de Gentse Arteveldehogeschool, praktijklector 'strafrecht' aan de KULeuven en lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

Tony Van Parys is jurist en criminoloog van opleiding. Hij zetelde van 1985 tot 2007 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij was ruim een jaar minister van Justitie (1998-1999), nadat Stefaan De Clerck ontslag nam voor de ontsnapping van Marc Dutroux. Van Parys zetelde van 2007 tot 2010 in de Senaat en was voorzitter van het college van quaestoren in het bureau van de Senaat. Bij de verkiezingen van 2010 stelde hij zich geen kandidaat meer.