Tommelein over de witte kassa: "Er komt geen heksenjacht"

Niet repressief, maar preventief

Bart Tommelein (midden) en Elke Sleurs (rechts).
BELGA Bart Tommelein (midden) en Elke Sleurs (rechts).
De regering gaat met de horecasector en de inspectiediensten een charter afsluiten om duidelijk te maken dat de witte kassa "geen repressief, maar een preventief controlemiddel" wordt en om daarover afspraken te maken met de inspectiediensten. Dat bleek na afloop van de ministerraad, die het licht op groen zette voor het Horecaplan met flankerende maatregelen voor de invoering van de witte kassa.

De horecasector is een belangrijke sector in ons land. Het gaat alles samen om 50.000 horecazaken, met 125.000 loontrekkenden en 40.000 zelfstandigen. Maar tegelijkertijd is er ook een probleem van zwartwerk in de sector, in die mate dat zwartwerk er bijna als normaal wordt beschouwd, stelde staatssecretaris voor de strijd tegen fiscale fraude Elke Sleurs (N-VA).

De invoering van de witte kassa - een beslissing die al dateert van 2009 - moet de sector helpen verwitten. Bedoeling is dat ze vanaf januari 2015 operationeel wordt. De registratie moet eind deze maand een feit zijn. Die registratie nam een trage start - tot nu zijn er slechts een goede 5.000 geregistreerd - al ligt het tempo de voorbije dagen wat hoger.

Lastenverlagingen

De ministerraad besliste vanmorgen een rist extra lastenverlagingen in te voeren. Zo wordt het huidige systeem van goedkope overuren voor horecazaken met een witte kassa verdubbeld van 180 naar 360 per jaar. Ook verruimt het systeem van gelegenheidsarbeid van 100 naar 200 dagen per horecazaak per jaar. Voorts kunnen mensen met een hoofdjob van minstens vier vijfde, waarop ze volledige sociale lasten betalen, in de horeca bijverdienen om piekmomenten op te vangen. Op dat werk wordt maar 25 procent bevrijdende RSZ-werkgeversbijdrage geheven. Bedoeling is dat de maatregelen uiterlijk op 1 oktober 2015 in voege treden.

Staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Bart Tommelein (Open Vld) kondigde ook aan dat er een charter komt met de fiscale en sociale inspectiediensten. Dat moet voorkomen dat de verwitting van de sector via de witte kassa's zou worden aangewend om controles uit te voeren naar het verleden. "Er komt geen heksenjacht op de horeca", aldus Tommelein. Hij kondigde nog aan dat er later een afstemming zou komen tussen de verschillende stelsels, waarbij moet worden voorkomen dat vaste werknemers nadelen zouden ondervinden.

Minister van Middenstand Willy Borsus (MR) vestigde nog de aandacht op de praktische kant van de zaak. "De invoering van de witte kassa moet gebeuren met inachtneming van het praktische leven en de normale werking van de zaken in de horecasector", luidde het. "De wet zal worden ingevoerd met respect, in overleg en op een flexibele manier".

Er komt geen heksenjacht op de horeca

Bart Tommelein
PHOTO_NEWS

Sector is hoopvol

Sectororganisatie Horeca Vlaanderen reageert "hoopvol" op het horecaplan. Afgevaardigd bestuurder Danny van Assche juicht toe dat de overheid zich engageert om de begeleidende maatregelen uit het regeerakkoord uit te voeren vooraleer de witte kassa verplicht wordt. "Daarnaast is er een opening gecreëerd om in overleg met de sector na te denken over noodzakelijke bijkomende maatregelen", aldus van Assche. "De deur tot een echte oplossing staat open. We roepen alle partijen op om hier snel werk van te maken".

De maatregelen zijn voor de horecafederatie immers broodnodig, maar onvoldoende om de sector te redden, herhaalt de sectororganisatie. Daarvoor is er nood aan een verlaging van de lasten op arbeid voor het vast personeel, moet de toegelaten arbeidsduur verruimd worden en moet de btw op niet-alcoholische dranken omlaag, luidt het. Horeca Vlaanderen heeft een "witte, rendabele en gastvrije horeca" als doel.

De deur tot een echte oplossing staat open

Danny van Assche, Horeca Vlaanderen

"Het stemt ons hoopvol dat de overheid vandaag heeft beslist de deur niet te sluiten voor bijkomende ingrepen", aldus Van Assche. "Deze extra maatregelen moeten nu snel gerealiseerd worden."

Hij verwijst naar het wetsvoorstel van de Open Vld'ers Nele Lijnen en Egbert Lachaert om het systeem van de flexi-jobs voor wie wil bijklussen in de horeca, ook te kunnen toepassen op het eigen personeel, zeg maar flexi-uren of overuren die goedkoper zijn voor de werkgever. Ook wordt een wetsvoorstel van CD&V'er Jef Van den Bergh voor het verminderen van de kosten van overuren aangehaald.

Het NSZ bestempelt het horecaplan als "goed bedoeld, maar onnodig complex". De zelfstandigenorganisatie vraagt een lineaire loonlastenverlaging van 25 procent op het nettoloon van vaste horecamedewerkers en een btw-verlaging tot 6 procent.

De horecasector protesteerde op 27 januari voor een "leefbare horeca".
PHOTO_NEWS De horecasector protesteerde op 27 januari voor een "leefbare horeca".