Tommelein: "Geen huiszoekingen zonder gerechtelijk bevel"

Staatssecretaris Bart Tommelein.
BELGA Staatssecretaris Bart Tommelein.
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Bart Tommelein, ziet het idee van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet zitten. DVZ wil dat de politie zonder toestemming en zonder tussenkomst van een rechter een woning kan betreden.

De politiediensten kunnen vandaag een woning enkel betreden mits een huiszoekingsbevel van de rechter, zoals ingeschreven in het gerechtelijk wetboek. En voor Tommelein blijft dat best ook zo. Als staatssecretaris voor Privacy herinnert hij aan het principe van onschendbaarheid van de woning, ingeschreven in artikel 15 van de Grondwet: "De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaats hebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft."

"Uitzonderingen voorzien, betekent de deur openzetten voor andere vormen van huiszoekingen zonder gerechtelijk bevel. Bijvoorbeeld bij inbraakalarm, domiciliefraude... Als liberaal kan ik het voorstel van DVZ daarom absoluut niet steunen. Open Vld wil geen uitholling van dit grondwettelijk recht."