Tolinkomsten Oosterweel geraamd op 250 miljoen euro per jaar

BELGA
De inkomsten uit de tolheffing voor de Antwerpse Oosterweelverbinding worden geraamd op 250 miljoen euro per jaar. Dat getal staat in een document dat Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld) bezorgd heeft aan de Europese Investeringsbank (EIB). Minister Turtelboom benadrukte wel dat het gaat om een "eerste vingeroefening" en dat het model verder moet verfijnd worden.

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement werd vandaag een nieuwe stand van zaken opgemaakt van het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit, inclusief de veelbesproken Oosterweelverbinding.

In de commissie herhaalde het Rekenhof zijn kanttekeningen bij de poging van de Vlaamse regering om de bouwkost van de Oosterweelverbinding, jaarlijks tot 500 miljoen euro en meer vanaf 2017, buiten de begroting te houden. Rekenhof-raadsheer Jan Debucquoy herhaalde zijn vraagtekens bij de Vlaams vraag om bij Europa een afwijking van de begrotingsregels te krijgen. Niet alleen gooit de Vlaamse regering door in het rood te gaan zijn begrotingsbeloftes in de prullenmand en noodzaakt het nieuwe afspraken met andere entiteiten, Debucquoy verwacht ook dat Europa niet snel zal ingaan op het Vlaamse verzoek. "Het valt eerder in de categorie dromen en vragen staat vrij. Maar mijn grootmoeder zei altijd: 'wie niet waagt, blijft maagd'".

Volgens minister van Begroting Turtelboom heeft Vlaanderen wel degelijk een reeks argumenten om een uitzondering te krijgen. Die argumenten hebben onder meer te maken met de omvang van het investeringsproject ten opzicht van de begroting. "Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard euro op een begroting van 38 miljard euro, met andere woorden één van de grootste, zoniet het grootste infrastructuurproject, in Europa op één van de kleinste begrotingen van Europa", aldus Turtelboom. Verder dringt Europa in andere rapporten aan op investeringen in onze infrastructuur en een oplossing van onze files.

"Het klopt dat het geen gewonnen race is, maar een neen heb je en een ja kan je krijgen", aldus de Open Vld-minister. "We zijn dus niet zeker en zullen het pas weten als de weg er ligt", klinkt het. Maar het is het proberen waard. "Want als je de kost toch in één keer moet opnemen in je begroting, moet je besparen op andere domeinen zoals onderwijs en welzijn", zegt Turtelboom.

Nog één van de elementen in de Vlaamse argumentatie bij Europa is het terugverdienmodel. Tegenover de uitgaven de komende jaren staan tolinkomsten (vanaf de geplande realisatie in 2022).

In antwoord op een vraag van Groen-parlementslid Wouter Van Besien bevestigde minister Turtelboom dat er in een document aan de Europese Investeringsbank (EIB) sprake is van een jaarlijkse inkomst van 250 miljoen euro. Maar de Open Vld-politica benadrukt wel dat het gaat om een "eerste vingeroefening". Het is de bedoeling het rekenmodel verder te verfijnen. De werken starten pas in 2017. "We hebben dus nog twee jaar tijd om dat model uit te werken. We zullen die tijd ook nodig hebben", aldus Turtelboom.

Minister Turtelboom gaat ook in op de vraag van het Rekenhof om de begrotingsaanpak rond de Oosterweel te overleggen met de andere deelentiteiten. "Uiteraard gaan we met de andere entiteiten spreken. Maar binnen de globale context van de nv België gaat het maar om 0,2 procent van het bbp. Dit hypothekeert de Belgische begrotingsafspraken niet", aldus Turtelboom.

Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom
belga Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom