Tobback over sp.a Antwerpen: "Kans geven zelf problemen op te lossen"

Bruno Tobback, voorzitter van Sp.a, vindt niet dat hij in de huidige strubbelingen binnen de Antwerpse fractie al te veel tussenbeide moet komen. "In onze Antwerpse afdeling zitten heel wat mensen met ambitie en talent, we moeten hen vooral de kans geven zelf hun problemen op te lossen", zo zei hij vanmiddag in Villa Politica op Eén.

Begin deze week kondigde Yasmine Kherbache haar ontslag als leidster van de Antwerpse fractie aan. Dat besluit zou het gevolg zijn van een onoplosbare ruzie tussen enkele kopstukken uit de
Antwerpse Sp.a-afdeling. Zo zouden er grote meningsverschillen zijn tussen Kherbache, ex-minister van werk Monica De Coninck en Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.

Bepaalde bronnen insinueren dat de strubbelingen al bezig zijn sinds de verkiezingen in 2012, maar daar hecht Tobback weinig waarde aan. "Dat is niet wat ik gezien heb in de praktijk", zegt hij. Volgens hem
wordt de Antwerpse fractie van Sp.a op dit moment gekenmerkt door een aantal "ambitieuze, hardwerkende mensen met veel talent. Het enige probleem is dat zij niet altijd met elkaar overeen komen." Volgens Tobback is dat binnen een politieke partij wel vaker het geval. De kunst bestaat er volgens hem dan ook in, de discussie met elkaar aan te gaan en ervoor te zorgen dat ze, over hun meningsverschillen heen, toch als partij vooruit kunnen gaan.

"Problemen zelf oplossen"

Inmenging bovenaf lijkt hem daarbij niet wenselijk: "Je moet in de eerste plaats mensen zelf de kans geven om hun problemen op te lossen. Het heeft bij zulke moeilijkheden zelden zin om van buitenaf te
zeggen wat er moet gebeuren." Dat de Antwerpse top snel over de huidige strubbelingen heen zal raken, daar heeft de voorzitter dan weer alle vertrouwen in: "Het zijn stuk voor stuk mensen met veel kwaliteiten, veel engagement en met een goede wil om de conflicten uit de weg te ruimen."

Een eerste stap in die richting werd blijkbaar gisteravond al gezet: "Ik heb de vernomen dat men er in geslaagd is een goede vergadering te hebben en een manier te zoeken om uit de onderlinge discussie te komen."

In afwachting van de gesprekken heeft Kherbache ermee ingestemd voorlopig haar functie als fractieleidster te blijven uitoefenen. Wat Tobback persoonlijk een erg goede zaak vindt. Bovendien zouden ook de andere leden van de partij er zo over denken. "Wat ik gehoord heb is dat iedereen vraagt dat Yasmine de fractie zou blijven leiden. Maar het is natuurlijk aan haarzelf om daarover een beslissing te nemen", aldus Tobback.

Je moet in de eerste plaats mensen zelf de kans geven om hun problemen op te lossen

Bruno Tobback, voorzitter Sp.a