Tobback: "Investeren in gezinnen, niet enkel besparen"

sp.a-voorzitter Bruno Tobback
BELGA sp.a-voorzitter Bruno Tobback
Gezinnen een toekomst met sociale welvaart garanderen is wel degelijk haalbaar en betaalbaar. Maar dan moet er geïnvesteerd worden in die gezinnen in plaats van ze zware besparingen op te leggen. Dat was de boodschap van sp.a-voorzitter Bruno Tobback op de ledendag van sp.a in Bellewaerde (Ieper). "Als we de juiste keuzes maken, dan kan het wel", aldus Tobback.

Een week voor de verkiezingen van 25 mei zakten 15.000 sp.a-leden af naar Ieper voor de sp.a-ledendag. Een ideale gelegenheid voor voorzitter Bruno Tobback om zijn troepen aan te vuren.

Al begon Tobback zijn toespraak met een eerbetoon aan de overleden Jean-Luc Dehaene. Hij noemde de ex-premier een "bevlogen realist". "Een staatsman die besefte dat grote doelen best met rustige stappen worden bereikt".

Volgens Tobback staat ons land volgende zondag voor een "fundamentele keuze". Ofwel kiezen voor een toekomst met besparingen die mensen pijn doen en met "fiscale cadeaus voor zij die het niet nodig hebben", ofwel voor een toekomst waarin geïnvesteerd wordt in gezinnen en waarin iedereen een faire en redelijke bijdrage betaalt.

"Ik heb nog nooit een boom gezien die vruchten draagt nadat er in zijn wortels is gehakt", aldus Tobback. De sp.a-voorzitter waarschuwde voor een "draaikolk van negatieve, pessimistische voorspellingen". "Als we de juiste keuzes maken, dan kan het wel", klonk het.

Tobback counterde ook de kritiek dat de sp.a-plannen onhaalbaar of onbetaalbaar zouden zijn. "Het is een gratuite bewering dat sociale welvaart onbetaalbaar is, wanneer ze klinkt uit de mond van politici die tegelijk fiscale cadeaus willen uitdelen aan de hoge inkomens in dit land".

"Als dat cadeautje moet betaald worden door de gepensioneerden die hun index moeten afgeven of door gezinnen die op de wachtlijsten moeten voor kinderopvang, dan zeg ik: hou u cadeautje, ik moet het niet hebben".