Tobback: "Enige ambitie van regering is het afschaffen van socialistische dingen"

BELGA
Gratis openbaar vervoer voor senioren, het Zilverfonds en de subsidies voor zonnepanelen. De regering Michel schaft ze allemaal af. Sp.a-voorzitter Bruno Tobback reageert scherp: "De enige ambitie van deze regering - in het bijzonder N-VA - is het afschaffen van dingen van de socialisten".

Bruno Tobback deed zijn beklag over de gang van zaken in het VRT-programma 'Villa Politica'. Hij verwachtte natuurlijk de teloorgang van enkele socialistische elementen. "N-VA heeft zich natuurlijk ook tijdens de verkiezingscampagne heel erg tegen de sp.a geprofileerd. Maar wat ik toch jammerlijk vaststel is dat er niets in de plaats komt."

Gratis-verhaal
Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil resoluut af van het gratis-verhaal en trekt de kaart voor meer comfort en beter bussen. "Maar het komt er altijd op neer dat men de mensen meer laat betalen, om minder te krijgen", reageert Tobback. Open Vld en CD&V volgen de visie van N-VA in dit verhaal. Maar volgens de socialistische voorzitter stellen de andere meerderheidspartijen niet veel voor in beide regering. "CD&V en Open Vld hebben niet veel te zeggen."

Ik stel jammerlijk vast dat er niets in de plaats komt

Bruno Tobback (sp.a)
PHOTO_NEWS