Tine Van Rompuy: "PVDA zal de komende jaren nog verder groeien"

BELGA
Tine Van Rompuy, zus van Herman en Eric en lijstduwster voor de PVDA+-kamerlijst in Vlaams-Brabant is bijzonder blij met de uitslag van haar partij tijdens deze verkiezingen. "We halen zeker in Wallonië enkele verkozenen en bouwen daarmee verder op het elan van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 toen we 52 verkozenen. Ik ben er zeker van dat we de komende jaren nog verder zullen groeien", aldus Van Rompuy.

Ze schrijft deze opgang toe aan het feit dat steeds meer mensen zich herkennen in de standpunten van de PVDA+. "We hebben naar aanleiding van deze verkiezing 40.000 mensen bevraagd. Uit hun antwoorden bleek dat we met onze standpunten over armoedebestrijding en de miljonairstaks juist zaten. De partij verruimt ook maar steeds. Zo groeit bijvoorbeeld onze invloed in de vakbonden. Binnen het ACV bijvoorbeeld is er momenteel veel meer ruimte voor de PVDA+ dan vroeger", aldus Van Rompuy.