Tienduizenden gepensioneerden moeten plots belastingen betalen

 Volgens experts kunnen tienduizenden gepensioneerden met een brutopensioen tussen 1.236 en 1.263 euro, tot 45 euro per jaar verliezen.
Shutterstock Volgens experts kunnen tienduizenden gepensioneerden met een brutopensioen tussen 1.236 en 1.263 euro, tot 45 euro per jaar verliezen.
In plaats van de fiscale pensioenval op te lossen, heeft de regering een nieuwe val gecreëerd. Tienduizenden gepensioneerden en invaliden die vorig jaar geen belasting betaalden, moeten dat nu wel doen. Dat bericht De Tijd vandaag.

De federale regering dacht in november dat ze een oplossing voor de fiscale pensioenval gevonden had, schrijft de krant. Die val leidt ertoe dat in sommige gevallen een verhoging van het brutopensioen uitmondt in een lager nettopensioen.

Correctie zorgt voor neveneffecten

De oplossing geldt al voor de pensioenen die ontvangen zijn in 2017. Sinds december kunnen studiejaren worden afgekocht onder de nieuwe procedure.
"Maar de correctie van de regering zorgt voor neveneffecten", berekende de consultant PricewaterhouseCoopers (PwC). "Wie een maandelijks brutopensioen ontvangt dat tussen 1.263 en 1.329 euro ligt, kan er tot 100 euro per jaar op vooruitgaan. Maar tienduizenden gepensioneerden met een brutopensioen tussen 1.236 en 1.263 euro, kunnen tot 45 euro per jaar verliezen", aldus pensioenexpert Pieter Gillemon. Alleenstaanden die hun pensioen aanvullen met werken, riskeren een nog groter verlies.

Snel rechtzetten

 Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil zo snel mogelijk bekijken hoe een mouw kan worden gepast aan het probleem. "Het kan niet de bedoeling zijn dat er nieuwe pensioenvallen ontstaan en gepensioneerden er op achteruitgaan", reageert het kabinet. "Er moet zo snel mogelijk onderzocht worden hoe neveneffect weggewerkt kan worden. Dit fiscaal systeem is een erfenis van decennialang bricoleren."

Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne wil dat de regering haar huiswerk overdoet. "Het is onaanvaardbaar dat hogere of gelijk gebleven brutopensioenen netto op een achteruitgang neerkomen, omdat de fiscus het surplus afroomt", vindt hij. "Minister Van Overtveldt stelde dat in het kader van de begroting 2018 een oplossing ten gronde zou worden uitgewerkt, maar dat is dus niét gebeurd." Van Quickenborne vraagt dat de N-VA-minister nu snel met een definitieve oplossing op de proppen komt.

CD&V-Kamerlid Roel Deseyn vraagt dat weer de regering snel een wettelijk mechanisme uitwerkt om te anticiperen op pensioenvallen. "Bij elke aanpassing van sociale rechten, zoals pensioenrechten, is het aangeraden om meteen ook alle fiscale aspecten te onderzoeken", zegt Deseyn. Hij diende eerder al samen met partijgenoot Stefaan Vercamer een wetsvoorstel in om het eerste probleem aan te pakken. Daarin worden pensioenen en vervangingsinkomsten volledig van belastingen vrijgesteld als het totale netto-inkomen van een gezin enkele uit pensioenen of vervangingsinkomsten bestaat, op voorwaarde dat het totale inkomen niet boven een maximumbedrag uittorent. Als dat wel het geval is, mogen de belastingen nooit hoger zijn dan het bedrag waarmee de grens is overschreden. 
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels