Thyssen wil Europese regels voor werkloosheidsuitkeringen

Marianne Thyssen.
EPA Marianne Thyssen.
Als het van Europees commissaris voor Werk en Sociaal Beleid Marianne Thyssen afhangt, krijgt Europa meer inspraak in het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de lidstaten. Ze meent dat op Europees niveau 'benchmarks' vastgelegd zouden moeten worden, bijvoorbeeld wat betreft de werkloosheidsgraad en de duur en de hoogte van de uitkeringen. Binnen die bepalingen kunnen dan de nationale systemen ontwikkeld worden.

Thyssen hield vandaag een toespraak over het "naar boven toe" laten toegroeien van het sociaal beleid in Europa. Dat kan onder meer bereikt worden via het versterken van de beleidscoördinatie op Europees niveau, zei ze.

"Terwijl we de lidstaten stimuleren hervormingen door te voeren, zouden we een beperkt aantal 'benchmarks' moeten vaststellen en nauwlettend toezien op hun toepassing." Thyssen noemde met name de werkloosheidsgraad en de duur en "generositeit" van de werkloosheidsuitkeringen. "Het leidende principe zou zijn dat er grotere flexibiliteit komt voor aanpassingen aan de economische omstandigheden, in ruil voor meer steun en bescherming voor de werknemers die zich moeten aanpassen", legde ze uit.

Arbeidsmobiliteit

Om het sociaal beleid in Europa te versterken, wil Thyssen ook de wetgeving op het vlak van arbeidsmobiliteit, arbeidsomstandigheden en gezondheid en veiligheid op het werk moderniseren. Ze nodigt de sociale partners uit om de grootste problemen te helpen identificeren en oplossen.

Wat de arbeidsmobiliteit betreft, zegt Thyssen dat moet erkend worden dat de impact van het vrij verkeer van werknemers op het sociale zekerheidssysteem en de arbeidsomstandigheden in het gastland niet te negeren valt. "We moeten dit erkennen en aan oplossingen werken die iedereen eerlijk vindt", zegt ze.

Het is de eerste keer dat Thyssen meer toelichting gaf bij haar visie op sociale convergentie. Ze hield haar toespraak op een conferentie van het European Political Strategy Centre, een nieuwe denktank van de Europese Commissie.