Theo Francken: "Misschien zijn we wat te ver gegaan met de Schengenzone"

Theo Francken.
BELGA Theo Francken.
Dat de Schengenzone onder druk staat is dezer dagen een understatement, getuige de strengere grenscontroles die onder meer Duitsland en Hongarije willen invoeren. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken opent op Radio 1 ook het debat in ons land: "Ik ben voor Schengen, maar ik denk dat het huidige systeem aanpassingen verdient."

Enkele Europese landen beginnen soloslim te spelen in de aanpak van de vluchtelingenstroom. De Britten, geen lid van de Schengenzone, willen de grenspost in de haven van Calais extra gaan beveiligen na de chaos tijdens een staking daar. Maar in Duitsland en Hongarije, die wel deel uitmaken van Schengen, wordt ook gesproken over strenge grenscontroles. Dat is opvallend, omdat de Schengenzone net het vrije verkeer van personen mogelijk maakt.

Overleg tussen de lidstaten is nodig om het vluchtelingenprobleem in Europa aan te pakken, zegt Francken in 'Bel10' op Radio 1. "Maar we moeten opletten dat we niet over de Schengenzone spreken", klinkt het eerst, waarna hij toch wat terugkrabbelt. "Maar misschien zijn we daarin ook wel wat te ver gegaan. In Duitsland hebben ze onlangs enkele grenscontroles gedaan en daarbij duizenden mensen zonder papieren opgepakt."

Francken verwijst daarmee naar de vorige G7-top in Beieren. Tijdens die top waren grenscontroles wel toegelaten en heeft de politie 8.600 mensen zonder geldige verblijfsvergunning aangehouden. Het verklaart waarom de Duitse deelstaat permanente politiecontroles aan de grens met Oostenrijk wil invoeren. "Ik ben absoluut voor Schengen", benadrukt Francken nog. "Maar ik denk dat het huidige systeem ook wel aanpassingen verdient."

'In Duitsland hebben ze onlangs enkele grenscontroles gedaan en daarbij duizenden mensen zonder papieren opgepakt'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken