Terug stijging van het aantal gevallen van stalking

belga
In de eerste drie kwartalen van 2014 registreerden de politiediensten 17.452 gevallen van stalking in ons land. Dat zijn er op jaarbasis 23.269, wat een stijging impliceert in vergelijking met 2013, toen 22.753 dergelijke feiten geregistreerd werden. In 2012 waren er dat 23.377. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens op een schriftelijke vraag van Els Van Hoof (CD&V).

De stijging van het aantal gevallen van stalking deed zich in 2014 in de drie gewesten voor. In de eerste negen maanden van 2014 werden in Vlaanderen 8.177 gevallen (46,2 procent) geregistreerd, tegenover 7.762 (44,4 procent) in Wallonië en 1.513 (8,3 procent) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Slechts in een beperkt aantal gevallen leidt een geregistreerd feit tot een veroordeling. In 2010 werden 564 veroordelingen geteld, in 2011 527, in 2012 578 en in 2013 487. Geens waarschuwt ervoor dat er hierbij enige voorzichtigheid aan de dag dient gelegd wegens de registratie-achterstand bij het Centraal Strafregister. Het beperkt aantal veroordelingen is volgens Geens ook te wijten aan het feit dat er een klacht van het slachtoffer nodig is voor het instellen van een strafvervolging, en dat meerdere klachten betrekking hebben op dezelfde dader die hiervoor uiteindelijk slechts één keer veroordeeld kan worden.