Terreurcommissie keurt opheffing beroepsgeheim sociale werkers goed

Piet Van Schuylenbergh, directeur van het OCMW in Vlaanderen, Marie Wastchenko, directrice voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Luc Vandormael, directeur in Wallonië op een zitting van de commissie in januari.
BELGA Piet Van Schuylenbergh, directeur van het OCMW in Vlaanderen, Marie Wastchenko, directrice voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Luc Vandormael, directeur in Wallonië op een zitting van de commissie in januari.
De tijdelijke commissie terreurbestrijding van de Kamer heeft vrijdag het wetsvoorstel goedgekeurd dat personeelsleden van OCMW's, Fedasil, vakbonden, ziekenfondsen en andere sociale instellingen verplicht om informatie over terroristische misdrijven te melden aan het parket. Oppositiepartij cdH keurde het voorstel van de meerderheid mee goed. PS en sp.a stemden tegen.

"We zijn zeer waakzaam over het beroepsgeheim, maar we willen er ook over waken dat de strijd tegen het terrorisme efficiënt verloopt. We hebben gezien hoe het doorgeven van informatie heeft gefaald (bij de aanslagen in Brussel en Parijs)", zei cdH-Kamerlid Georges Dallemagne. "Het gaat om een belangrijke uitdaging voor de toekomst en betrekt de openbare diensten, de inlichtingendiensten en de politie, maar ook de sociale sector en de sociale zekerheidsinstellingen". De cdH'er merkt ook op dat het medisch geheim wel overeind blijft.

De socialistische oppositie is niet overtuigd. PS-Kamerlid Eric Massin zei heel ongerust te zijn nadat minister voor Sociale Integratie Willy Borsus (MR) verklaarde dat hij het de opheffing van het beroepsgeheim ook wil uitbreiden naar andere misdrijven dan terrorisme.