Teckmans heeft uitgesproken kenmerken van psychopaat

Palix
Tijl Teckmans (32) is met een IQ van 130 hoogbegaafd en heeft een narcistische persoonlijkheid met uitgesproken psychopate kenmerken. Dat blijkt uit het psychiatrisch onderzoek van de beschuldigde, die voor het Antwerpse assisenhof terechtstaat voor de doodslag op Britta Cloetens (25). "Een behandeling is niet aangewezen, want dat zou hem net gevaarlijker maken", getuigde de gerechtspsychiater vandaag.

Tijl werd tijdens het psychiatrisch onderzoek aan een reeks testen onderworpen. "Hij maakte een ietwat gespannen indruk. Je voelde bij hem een zekere irritatie onder de oppervlakte, maar toch kwam hij charmant, eerder glad over. Hij plaatste zich wel wat boven het onderzoek en devalueerde bepaalde testen, wat wijst op een zekere grandeur, maar hij werkte vlot mee", zei de gerechtspsycholoog.

Uit de resultaten van de testen bleek dat de beschuldigde een narcistische, egocentrische persoonlijkheid heeft. Er werd bij hem ook een seksuele voorkeurstoornis vastgesteld die tot uiting komt in het maken van voyeuristische filmpjes.

Hij scoorde bovendien 19 op 40 op de psychopathieschaal. Dat maakt van hem geen psychopaat 'pur sang', maar in vergelijking met een gewone persoon die 1, 2 of 3 op 40 zal halen, zijn de psychopate trekken bij Tijl wel meer uitgesproken.

Beperkt normbesef
"Dit alles betekent dat hij zich beter voelt dan de rest, anderen naar zijn hand probeert te zetten, weinig inlevingsvermogen en een beperkt normbesef heeft en dat hij over een zekere koelbloedigheid beschikt", aldus de gerechtspsycholoog.

De kans op recidive wordt hoog ingeschat en een eventuele behandeling is in zijn geval niet aangewezen. "Dat zou net het omgekeerde effect hebben. Hij zou leren waar de zwakheden van anderen zitten en die uitbuiten. Een behandeling zou hem gevaarlijker maken", getuigde de gerechtspsychiater.

Hij had ook de opdracht gekregen om zijn mening te geven over het feit dat de beschuldigde niet meer weet waar hij het lichaam van Britta gedumpt heeft. "Geheugenverlies is mogelijk wanneer je tijdens het doden zelf hevige emoties voelt, waardoor niet alle herinneringen worden opgeslagen op je harde schijf. Je kan je er achteraf alleen nog maar flarden van herinneren. Dat is hier niet het geval: bij de beschuldigde is een heel stuk weg en net dat stuk dat zich ná de feiten heeft afgespeeld, wanneer de hevigste emoties al zijn weggeëbd."

Ook het jointje dat Tijl tijdens de rit naar de Ardennen gerookt had, kan volgens de gerechtspsychiater niet tot geheugenverlies hebben geleid, omdat hij dat wel vaker deed en zijn lichaam al gewend was aan het spul. Zijn geheugenproblemen lijken volgens de deskundige dan ook gesimuleerd.