Technische diensten en beperkt deel chauffeurs De Lijn Vlaams-Brabant staken

Het stakingspiket van De Lijn in Kessel-Lo.
Vertommen Het stakingspiket van De Lijn in Kessel-Lo.
Bij De Lijn Vlaams-Brabant zijn vandaag zo goed als alle werknemers van de technische diensten niet aan het werk. Ook één op tien bussen is niet uitgereden. Net als afgelopen vrijdag wordt geprotesteerd tegen het personeelstekort in de technische diensten. Directie en vakbonden zitten sinds deze morgen terug aan tafel om een oplossing te vinden.

De actie is een initiatief van het ACV, waar enkel wat de technische diensten betreft ook het ACOD en ACLVB zich aansloten. Alleen in de onderhoudscentra van Haacht en 't Rad in Anderlecht zijn enkele mechaniekers aan het werk.

De hinder bij het busverkeer is het grootst in de zuidelijke rand van Brussel en delen van het Pajottenland. Onder meer op de assen Halle-Brusel en Aalst-Asse-Brussel zijn een aantal diensten afgeschaft. Elders in de provincie is de impact van de actie beperkt. In het Hageland rijden vrijwel alle bussen. De Lijnwinkels in Leuven en Brussel zijn open.

Personeelstekort
Met de stakingsactie wil het personeel het tekort aan technici in de onderhoudscentra aanklagen. Hierdoor is er een grote achterstand bij de herstellingen van bussen wat de veiligheid van chauffeurs en passagiers in gevaar brengt. Het ACV eist onder meer een 20-tal bijkomende aanwervingen, verkorting van de aanwervingsprocedure en meer investeringen in de opleidingen. De vakbond is ook niet te spreken over het feit dat de directie een privé-firma inschakelt om het tekort in de onderhoudscentra op te vangen. Het gaat om één externe werknemer die vanaf deze week tijdelijk tewerkgesteld wordt in Grimbergen.