Te veel geluidshinder op Brussels Airport? Luik biedt zich aan als alternatief

Photo News
De directie en de vakbonden van de luchthaven van Luik (Liège Airport) hebben samen een brief gestuurd naar premier Charles Michel waarin ze voorstellen om de cargotrafiek in Luik verder te ontwikkelen en zo de hinder op Brussels Airport te verminderen.

Het dossier van de (Brusselse) geluidsnormen rond de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) lijkt behoorlijk geblokkeerd te zitten. De verschillende regeringen van het land gaan volgende week op het Overlegcomité op zoek naar een uitweg uit de impasse. Komt er geen oplossing, dan treden de strengere Brusselse geluidsnormen in werking.

Intussen biedt de luchthaven van Luik zijn diensten aan. In een brief aan premier Michel staat: "We nodigen de federale en gewestelijke autoriteiten uit de reële mogelijkheden in Luik te grijpen als mogelijke oplossing voor de geluidshinder op de luchthaven van Zaventem".

Chantage
De Luikse luchthaven wijst erop dat de luchthaven al zeven dagen op zeven en 24 op 24 open is en dat de luchthaven beschikt over een "geluidsplan" dat uniek is in Europa en dat de hinder voor de omwonenden beperkt. "Dat is niet het geval in Zaventem en Brussels Airport volhardt in de wil om 's nachts activiteiten te blijven ontwikkelen, met name op het vlak van cargo-activiteiten. Die cargo-activiteiten kan men beter in België houden door ze te ontwikkelen in Luik", klinkt het.

De Luikse luchthaven hekelt ook de "chantage met tewerkstelling" die Brussels Airport zou gebruiken. De ondertekenaars van de brief verwijzen naar Frankfurt, waar er ondanks het sluiten tijdens de nacht toch sprake is van een forse groei.

"Samen pleiten we dat een duurzame oplossing voor de luchthaven van Zaventem wordt geïntegreerd in de reële mogelijkheden die de regionale luchthavens (van Charleroi en Luik) bieden", staat nog in de brief.