Synthetische drugs populairder dan gedacht

Politie Haaglanden
Synthetische drugs zijn populairder dan gedacht. Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) blijkt dat zowaar 7% van de chauffeurs, die al positief op traditionele drugs testte, ook alternatieve middelen in het bloed hadden. Sterker nog, 11% van bestuurders die negatief op druggebruik testten hadden wél sporen van alternatieve drugs in hun speeksel.

Ze heten Pink Panther, Fly Agaric of Gogaine en kosten twintig euro per zakje een zakje roesverwekkende of stimulerende pillen, poeder of iets tabaksachtig. Op het internet zijn deze nieuwe psychoactieve substanties (NPS) vrij te koop, en worden ze aangeprezen als legale high - en dat zijn ze eigenlijk ook: omdat de chemische structuur van de middelen lichtjes is gewijzigd, vallen ze niet onder de juridische beschrijving van andere, traditionele drugs als cannabis, XTC of cocaïne en is het verhandelen of het gebruik niet strafbaar. "Het effect ervan is nochtans zeer vergelijkbaar met 'echte' drugs, en dikwijls zijn ze zelfs sterker of bevatten ze ronduit levensgevaarlijke substanties", zegt Sarah Wille, experte toxicologie van het NICC.

Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction en het Belgian Early Warning System Drugs waarschuwt al langer dat deze stoffen populair zijn in het uitgaansleven. Maar hoé populair, wist niemand. "De Europese Unie schatte dat 8% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar wel eens een NPS gebruikt. Specifiek voor België zou dit ongeveer 3% zijn. Maar dat zijn resultaten van een enquête, terwijl wij honderden bloed- en speekselstalen van verkeerscontroles tot onze beschikking hebben. Die zijn we dus extra gaan analyseren, op zoek naar synthetische drugs", aldus Wille.

Het NICC analyseerde zo 558 bloedstalen afgenomen van bestuurders die positief werden bevonden voor cannabis, cocaïne, amfetamine of heroïne. Daarvan bleek 7% ook positief te testen op een alternatieve vorm van drugs. Bij een analyse van 199 speekseltesten die bij een politiecontrole een negatief drugsresultaat gaven, bleek dat liefst 11% sporen van alternatieve drugs bevatte. "Ook al concentreert onze studie zich alleen op stalen die genomen zijn van mensen die achter het stuur zaten, toch is het méér dan we hadden verwacht. Dat soort drugs is duidelijk populairder dan aanvankelijk gedacht.", zegt Wille.

Om de populariteit van die gevaarlijke middelen aan te pakken, ligt er nu een nieuw Koninklijk Besluit klaar dat de oude drugswet uit 1921 zal aanpassen. "In België zijn de lijsten van verboden middelen wettelijk vastgelegd. Alles wat er niét op staat, is dus legaal. Er zijn momenteel 450 soorten NPS die labo's als het onze in heel Europa monitoren, maar het blijft een kat-en-muisspel: wordt een bepaalde structuur aan de lijst van verboden middelen toegevoegd, verdwijnt het van de markt en komt er iets nieuw in de plaats", legt Wille uit.

"Om dat aan banden te leggen zal voortaan niet langer elke chemische combinatie apart verboden worden, maar wel de basisstructeren - de skeletten van de drug, zeg maar. Daardoor zijn meteen àlle vormen verboden, en alle vormen die ze nog zullen bedenken."