Sven Gatz: "Dit is een oefening die we ook bij de VRT zullen moeten maken"

Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) vanmiddag in het Vlaams parlement.
BELGA Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) vanmiddag in het Vlaams parlement.
Vlaams minister voor Media Sven Gatz (Open Vld) heeft in het Vlaams parlement gezegd dat de oefening die de afgelopen maanden gevoerd is bij de Vlaams-Brusselse Media en die tot het opdoeken van FM Brussel heeft geleid, ook bij de VRT gemaakt zal moeten worden. "Dit is geen geïsoleerd geval."

Volgens Gatz is de efficiëntie-oefening die de raad van bestuur van Vlaams-Brusselse Media het afgelopen half jaar heeft gemaakt, niet abnormaal. Bij veel media moet er crossmediaal en veel nauwer worden samengewerkt, aldus de minister. "Dit zijn ontwikkelingen die overal gebeuren, en is ook een oefening die we binnenkort rond de beheersovereenkomst van de VRT zullen moeten doen. Dat zal gelijklopend zijn, want dit is geen geïsoleerd geval. Met tien miljoen euro kunnen we niet alles een beetje blijven doen."

Dat betekent niet dat ze ook aan de Reyerslaan nu plots voor het verdwijnen van een radiozender moeten vrezen. "Ik heb enkel gezegd dat de verschillende platformen -print, radio, TV en digitaal- dichter naar elkaar toe moeten groeien", legt Gatz uit in een reactie. "Dat geldt voor de Brusselse media en evenzeer voor de openbare omroep."

Gatz verdedigde in het parlement de beslissing van de raad van bestuur, hoe jammer het het naar eigen zeggen ook vindt dat FM Brussel verdwijnt. "Maar de lijn die is uitgetekend is consequent en wie een bepaalde eerlijkheid aan de dag legt, zal dat moeten erkennen." Ook de positie van CEO Michel Tubbax wordt door de minister niet in twijfel getrokken. "Men zal hier samen moeten uitkomen, de CEO, de voorzitter van de raad van bestuur en het personeel zullen elkaar opnieuw in de mogen moeten kijken. Het nieuwe project biedt voldoende toekomst om er iets positiefs van te maken."

Gatz erkende wel dat de communicatie gisteren "niet feilloos was" en dat het niet evident zal zijn om het vertrouwen, "dat beschaamd is", te herstellen. Maar, zo beloofde hij, Vlaams-Brusselse Media, de koepelorganisatie boven FM Brussel, zal in het nieuwe crossmediale project ook het verbindende aspect naar voren moeten brengen.

'De lijn die is uitgetekend is consequent en wie een bepaalde eerlijkheid aan de dag legt, zal dat moeten erkennen'

Sven Gatz, Vlaams minister van Media

Lage luistercijfers

Volgens Gatz staat het vast dat FM Brussel goeie radio maakt, maar moet er ook "naar het reëel bereik" gekeken worden. "De meest accurate cijfers zijn de CIM-cijfers, en ik zeg dit niet graag, maar we komen daarbij uit op een dagbereik van 2 tot 3.000 mensen per dag, terwijl een Antwerpse stadsradio als Radio Minerva aan 40.000 komt. Ik kan als bestuurder die cijfers niet loochenen gewoon omdat ik een Brusselse Vlaming ben."

Volgens Michaël Debels, project manager bij CIM, zijn die cijfers echter gedateerd. "De laatste meting die wij hebben uitgevoerd dateert al van 2008-2009", zo bevestigt Debels aan onze redactie. "Toen kwamen we inderdaad uit op ongeveer 20.000 luisters per week, maar zelfs dat cijfer is niet representatief, aangezien onze methodes niet geschikt zijn voor kleinere radiostations. Daarom voeren we sindsdien ook geen metingen meer uit voor FM Brussel."

'De meest accurate cijfers zijn de CIM-cijfers, en ik zeg dit niet graag, maar we komen daarbij uit op een dagbereik van 2 tot 3.000 mensen per dag'

Sven Gatz, Vlaams minister van Media

Smet gelooft in "wedergeboorte"

Brussels politicus Pascal Smet (sp.a), die binnen de Vlaamse gemeenschapscommissie mee de Vlaams-Brusselse Media beheert, schrijft op zijn Facebookpagina dat hij het onbegrip bij de luisteraars en de medewerkers van FM Brussel voor de stopzetting van de radiozender begrijpt. "Ik begrijp dat het nieuws rond FM Brussel heel wat mensen triest en woedend maakt. De mensen van FM Brussel, die met hart en ziel werken aan iets waarin ze geloven, meer zelfs: waarvoor ze leven. Maar ook alle fans. FM Brussel had misschien het kleinste bereik, maar is het sterkst aanwezig in de stad en in de harten van de mensen."

Het ganse verhaal mag echter niet uit het oog verloren worden. En daaruit blijkt dat het nieuwe mediahuis "dé bron zal worden van informatie over en uit Brussel, dat het die stadsgemeenschap verder gaat uitbouwen én wil blijven gaan voor de opleiding en doorstroming van mediatalent".

Dat Jeroen Roppe de leiding krijgt over de overgebleven media, en dat heel wat personeel van FM Brussel binnen de nieuwe structuur kan blijven verderwerken, noemt Smet een "wedergeboorte". Dat de stadsradio verdwijnt "is één element in een verhaal dat positief is en dat ongelofelijke kansen heeft om sterker te worden. Brussel als medialaboratorium", schrijft Smet.

De politicus legt ook uit waarom zowel hij als Vlaams minister van Media Sven Gatz niet ingrijpen. "Politiek bepaalt de doelstellingen, maar de weg ernaartoe wordt door de raad van bestuur en het management beslist. De keuze was niet gemakkelijk denk ik, maar is volgens hen wel nodig om onze media in Brussel te versterken en hun toekomst veilig te stellen."

Toch belooft Smet niet licht te gaan over de reacties. "Daarom zal ik er bij de raad van bestuur, samen met Sven Gatz, op aandringen om goed te luisteren naar de opmerkingen van de redacties en de Brusselse community en te bekijken wat er in de uitwerking van het plan moet worden bijgestuurd."

'FM Brussel had misschien het kleinste bereik, maar is het sterkst aanwezig in de stad en in de harten van de mensen'

Pascal Smet

Resolutie

FM Brussel kreeg in het parlement steun vanop de banken van meerderheidspartijen N-VA en Open Vld. "Als Nederlandstalige Brusselaar vind ik dit jammer. Als parlementslid vraag ik u naar de strategie achter deze beslissing", zei Lionel Bajart (Open Vld). Karl Vanlouwe van N-VA had vragen bij de meertaligheid van het nieuwe digitale platform dat in het vooruitzicht wordt gesteld.

Groen diende een resolutie in waarin wordt gevraagd de beslissing rond FM Brussel 'on hold' te zetten in afwachting van een diepgaand debat. "In het regeerakkoord staat dat we moeten verbinden, wel FM Brussel brengt de Brusselaars samen", zei parlementslid Elke Van den Brandt.

De resolutie werd weggestemd. Bajart (Open Vld) wil het vertrouwen in de leiding van de Vlaams-Brusselse media behouden. Vanlouwe (N-VA) zag de zin van de resolutie niet in, omdat er bijkomend overleg met het personeel gepland is.