Subsidie Moslimexecutieve met ruim derde verhoogd

UNKNOWN

Kamerlid Ben Weyts (N-VA) heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck gisteren in de Kamercommissie Justitie gevraagd waarom hij de subsidie van de Executieve van de Moslims van België (EMB) van 150.000 euro tot meer dan 200.000 euro verhoogd heeft, "terwijl de werking van de executieve toch gebrekkig is". De minister antwoordde onder meer dat de executieve zich zal reorganiseren, meldt Weyts vandaag.

Pas toekenning na financieel plan

De Clerck erkende dat er de voorbije jaren problemen waren met de werking van de Moslimexecutieve. Toch functioneert de EMB nog wat betreft islamleerkrachten, moslimconsulenten in de strafinrichtingen en de erkenning van een aantal moskeeën. "Daarvoor zijn er ook financiële middelen nodig", aldus De Clerck. De middelen worden slechts toegekend nadat een financieel plan is voorgelegd door de EMB, aldus nog de minister.

Aan de moslims werd gevraagd voorstellen te formuleren over een reorganisatie van de executieve. De Clerck zal hierover op korte termijn met de Executieve rond de tafel gaan zitten. (belga/mvdb)