Strijd tegen fiscale fraude levert 4,23 miljard op

UNKNOWN

De strijd tegen de fiscale fraude vorig jaar heeft 4,2 miljard euro opgebracht, dat is 7 procent meer dan in 2008. Staatssecretaris Bernard Clerfayt kan wel niet zeggen hoeveel daarvan effectief geïnd werd, hoewel er jaarlijks een bedrag aan inkomsten uit de fiscale fraude in de begroting wordt ingeschreven. De betrapte belastingplichtigen kunnen immers nog altijd bezwaar aantekenen tegen hun aanslagbiljet, waardoor een rechtsprocedure moet worden doorlopen. De voorbije vier jaar kon elk jaar ongeveer 4 miljard aan supplementen worden ingekohierd, zegt Clerfayt.

Efficiëntie
Enerzijds leverden de dagelijkse controles 3,2 miljard euro, zegt Philippe Jacquii, administrateur Grote Ondernemingen bij de FOD Financiën. In de toekomst zal de fiscale fraude volgens hem nog doeltreffender kunnen bestreden worden via een aangepast risicobeheer.
 
Anderzijds was de specifieke bestrijding van fiscale fraude goed voor meer dan een miljard euro aan inkohieringen, zegt administrateur Fraudebestrijding Frank Philipsen. Dat was onder meer te danken aan een optimaal gebruik van het netwerk Eurocanet, de specialisatie van bepaalde BBI-inspecties en de ondersteuningscel voor de strijd tegen de btw-carrousels.

CO2-quota
Philipsen wijst erop dat de strijd tegen de btw-carrousels zeer doeltreffend was. Het aantal opgespoorde fraudegevallen daalde duizelingwekkend snel van 1 miljard euro in 2001 tot geen 30 miljoen in 2008. Sindsdien is evenweel een nieuwe vorm van btw-fraude ontdekt, namelijk met de CO2-quota. De fraude liep in 2009 op tot 74 miljoen. "We hebben echter meteen een drastische maatregel genomen, die het fraudefenomeen in deze sector vanaf 1 januari 2010 wegwerkt, namelijk de verlenging van de btw-heffing voor CO2-quota", zegt Philipsen.

De BBI-baas gaf ook toelichting bij de resultaten van het onderzoek naar de cd-rom met bankgegevens uit Liechtenstein die ons land ontvangen heeft. De cd-rom bevatte gegevens over 54 Belgische dossiers. In 13 gevallen werd het dossier afgesloten met een akkoord, wat resulteerde in bijna 7 miljoen euro aan inkomenssupplementen en ruim anderhalf miljoen aan belastingen en verhogingen. Er waren zeven spontane regularisaties - vijf via een eenmalig bevrijdende aangifte (EBA) en twee via de permanente spontane regularisatie. 32 dossiers werden aan Justitie overgemaakt. 

Eurofisc

Onder het Belgische EU-voorzitterschap moet in de Europese Unie Eurofisc ingevoerd worden, een systeem waardoor de fiscale instanties van de lidstaten een rechtstreekse toegang krijgen tot bepaalde gegevens over de Europese belastingsplichtigen om zo de grensoverschrijdende btw-fraude nog doeltreffender te bestrijden.

Clerfayt stelde nog drie maatregelen voor een efficiëntere fraudebestrijding voor: een EBA-bis (eenmalige bevrijdende aangifte), één administratie voor de fiscale en sociale controle, en een daling van de fiscale druk. "Deze studie heeft aangetoond dat er in België veel zwartwerk is, dat is sociale fraude, geen fiscale fraude. Er moet dus nu meer gebeuren op het vlak van sociale fraude. Er zijn maar 10.000 controles per jaar op sociale fraude, terwijl wij 100.000 controles per jaar doen op fiscale fraude." (belga/sam)