Straks kan je ouderschapsverlof opnemen in halve dagen

Voorzitter van de Kamercommissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne
Photo News Voorzitter van de Kamercommissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne
Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de Kamercommissie Sociale Zaken, kondigt samen met meerderheidspartijen MR, N-VA en CD&V een akkoord aan over zes wetsvoorstellen die lange tijd geblokkeerd waren. De deal houdt onder andere een flexibelere regeling voor het ouderschapsverlof in. Zo zal je het verlof in halve dagen kunnen opnemen.

“Deze voorstellen zorgen stuk voor stuk voor meer flexibiliteit", klinkt het bij de parlementsleden. " Ze hebben een positieve impact op heel veel ouders en hun gezinsleven, werknemers en werkgevers.”

Halve dagen ouderschapsverlof

Vandaag kan je je ouderschapsverlof voltijds, halftijds of één dag per week opnemen. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri stelt voor om ook een 1/10de regeling in te voeren waarbij je een halve dag per week of een volledige dag per twee weken ouderschapsverlof kan nemen, mits overeenstemming tussen werkgever en werknemer. “Dit laat ouders toe om hun werk en gezin beter te combineren. Ze kunnen hun ouderschapsverlof nu nog flexibeler inzetten, op hun eigen gewenst tempo”, zegt Lanjri.

Flexibele opname ouderschapsverlof

Het wetsvoorstel van N-VA Kamerlid Jan Spooren zorgt net als het voorstel van Nahima Lanjri voor extra flexibiliteit bij de opname van het ouderschapsverlof. Wie vandaag deeltijds ouderschapsverlof opneemt, moet gedurende die periode elke week volgens hetzelfde deeltijdse regime werken. Dankzij het voorstel van Spooren zal het voortaan echter ook mogelijk zijn om hier flexibeler mee om te gaan, mits toestemming van de werkgever. 

“Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand voortaan ook halftijds ouderschapsverlof zal kunnen opnemen door de ene week helemaal niet te werken en de week daarna in een voltijds regime”, legt Spooren uit. “En wie voltijds ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand opneemt, kan dit voortaan ook opnemen per week in plaats van per maand”, vult Lanjri aan.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Pleegouders en adoptieouders krijgen vandaag weinig zorgverlof in vergelijking met natuurlijke ouders. Daarom stellen Nahima Lanjri (CD&V) en haar collega-Kamerleden Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) Stéphanie Thoron (MR) en Catherine Fonck (CDH) voor om die zorgverloven op te trekken. “Elk van beide pleeg- of adoptieouders krijgt recht op zes weken verlof. Minstens om de twee jaar komt daar een week bij voor beide ouders samen. Uiterlijk tegen 2027 hebben de ouders dan recht op 17 weken.” Dat is het aantal weken dat ook natuurlijke ouders krijgen, met name 15 weken moederschapsrust en 2 weken geboorteverlof. 

“Elk kind is belangrijk, dus ik ben blij dat we stappen vooruit kunnen zetten voor pleegouders en adoptieouders. De ouders vervullen met hun engagement ook een maatschappelijke rol die niet te onderschatten valt”, benadrukt minister van Sociale Zaken Maggie De Block die de nodige middelen voor deze hervorming voorziet.

Zondagsopeningen

Het aantal zondagen waarop handelaars werknemers mogen tewerkstellen buiten het toeristisch hoogseizoen in kustgemeenten en toeristische centra is vandaag beperkt tot 13. Volgens Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne is dit absurd: “De winkels mogen in principe alle zondagen open zijn, maar de arbeidswetgeving verbiedt hen om personeel in te zetten.” 

Met een aanpassing van de Arbeidswet wil hij die beperking voor werkgevers opheffen, zonder evenwel aan de bescherming van de individuele werknemers te raken. “Geen enkele werknemer zal alle zondagen moeten werken, op individueel niveau blijft de zondagsrust zoals die al voor de wetswijziging bestond, gegarandeerd.”

Scholingsbeding

Ook het wetsvoorstel van Open Vld’er Egbert Lachaert over het scholingsbeding voor knelpuntberoepen wordt goedgekeurd. Vandaag kunnen werkgevers en werknemers al een scholingsbeding afsluiten, zodat werkgevers die investeren in een opleiding voor hun werknemers, meer zekerheid hebben dat die werknemers ook bij hen aan de slag blijven. Maar dat kan enkel voor werknemers die jaarlijks minstens € 33.221 verdienen. “Met dit wetsvoorstel zal die loondrempel verdwijnen voor opleidingen in knelpuntberoepen. Op die manier stimuleren we dergelijke opleidingen en verkleinen we de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”, legt Lachaert uit.

Prijs van de liefde

Personen met een handicap hebben recht op een integratietegemoetkoming. Hoe ernstiger de handicap, hoe hoger de tegemoetkoming. “Maar het inkomen van de partner heeft ook een impact. Naarmate dat inkomen hoger is, wordt de uitkering verlaagd. Personen met een handicap die gaan samenwonen met hun partner, worden daardoor gestraft”, legt MR-Kamerlid David Clarinval uit. Met zijn wetsvoorstel wordt een nieuwe stap gezet in het wegwerken van deze zogenaamde ‘prijs van de liefde’. Het jaarinkomen van de partner dat vrijgesteld wordt voor de berekening van de uitkering, stijgt van € 22.450 naar € 39.287.

Kanttekeningen

Werkgeversfederatie VBO zet enkele kanttekeningen bij het akkoord over de versoepeling van het ouderschapsverlof en de thematische verloven. "Het wordt niet evident voor ondernemingen om deze maatregelen in te passen in de arbeidsorganisatie", luidt het. "Een globale hervorming van ons verlofsysteem was een betere optie geweest."

Het VBO zegt zich bewust te zijn van het feit dat de hervormingen "beantwoorden aan de maatschappelijke vraag om arbeid en gezin beter te combineren". Maar tegelijk ziet de organisatie uitdagingen om het flexibel opnemen van thematisch verlof. "Het zal niet gemakkelijk zijn om aan alle individuele vragen tegemoet te komen en de puzzel nog bijeen te leggen. Bedrijven zullen moeten nadenken over een beleid hoe dit op een werkbare manier uitgedokterd kan worden. Dit zal zal niet gemakkelijk zijn, zeker voor bijvoorbeeld industriële bedrijven met stelsels van ploegen en volcontinu arbeid."

Het wordt dringend tijd dat er meer ruimte komt voor de noodzakelijke flexibiliteit op vraag van werkgevers, om de uitdagingen van de digitale omwenteling te kunnen aangaan.

VBO

VBO herhaalt de vraag om tot een globale hervorming over te gaan van het verlofsysteem. "België is immers al wereldkampioen op vlak van verloven en met telkens een extra laag bovenop het bestaande systeem, wordt er geen werk gemaakt van het streven naar een zekere uniformiteit in onze verlofsystemen", zegt Monica De Jonghe, eerste adviseur van het VBO.

Het VBO voegt er een eigen eis aan toe. "Het wordt dringend tijd dat er meer ruimte komt voor de noodzakelijke flexibiliteit op vraag van werkgevers, om de uitdagingen van de digitale omwenteling te kunnen aangaan. Dit kan vandaag enkel via collectieve regelingen, die stoten op het vetorecht van de vakbonden, wat de competitiviteit van onze ondernemingen in het gedrang brengt."

ACV: "Het had wat scherper mogen zijn"

ACV vindt dat de flexibiliteitsdeal van de meerderheidspartijen en oppositiepartij cdH op het vlak van ouderschapsverlof "wat scherper" zou mogen. "Ik lees dat het om een gunst gaat en geen recht. Dat is bedenkelijk", zegt nationaal ACV-secretaris Mathieu Verjans.

De christelijke bond vindt het een goeie zaak dat werknemers binnenkort een halve dag ouderschapsverlof zullen kunnen nemen per week. Dat het omschreven wordt als een gunst en geen recht, vindt Verjans spijtig. "We hadden liever gehad dat het wat stringenter was."

"Ik blijf positief. Ik denk dat veel werkgevers er open voor staan en de vragen positief zullen beantwoorden", zegt Verjans, die ook begrip toont voor de werkgevers. "Stel dat een werkgever een team heeft waar iedereen fragmentair ouderschapsverlof wil nemen op woensdagmiddag. Die kan zijn tent natuurlijk niet sluiten."

Over de beslissing om zondagswerk voor handelaars in toeristische centra aantrekkelijker te maken, is Verjans voorzichtig. "Ik heb de teksten nog niet gezien. Men lijkt de deur iets meer open te zetten", zegt hij. "Ik vind wel dat het debat meer zou mogen gaan over de vraag of dat wel nodig is. Het is toch ook belangrijk om rustpunten en gezinsmomenten in te bouwen." 
110 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Erik De Muynck

  En ik kan zijn werk afmaken als meneer naar huis gaat hè. Welk kalf komt er met zulke wetten voor de dag.

 • Tom De Winter

  en wie vangt de gaten op? Mensen zonder kinderen. En denk met de 55% belastingen die ik betaal dat ik wel recht heb om een pensioen. Ben het beu dat alleenstaanden voor de kinderen van een ander mogen opdraaien!

 • Jomme Dockx

  Wie moet dan de gaten vullen in de bedrijven ! De "populistische" afwezigen in het parlement ?

 • Rik Duyvejonck

  De verkiezingen naderen ze moeten populair zijn nu. Daar was toch allang sprake van en in sommige bedrijven is dat allang van doen!

 • Raoul Hoylaerts

  het belangrijkste punt op de agenda,waarom ook niet,voor de rest gaat alles hier toch goed....