Strafvermindering voor veldbestormers Field Liberation Movement

In 2011 vernielden activistsen van de Field Liberation Movement een veld met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren.
PHOTO_NEWS In 2011 vernielden activistsen van de Field Liberation Movement een veld met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren.
Het Gentse hof van beroep vermindert de straffen voor activisten van de Field Liberation Movement, die in 2011 een ggo-proefveld in Wetteren vernielden. Dat is zonet bekend gemaakt. Ze werden vrijgesproken voor bendevorming, maar de opzettelijke vernielingen werden wel opnieuw bewezen geacht.

Op 29 mei 2011 bestormden de elf actievoerders langs de E40 in Wetteren een proefveld met genetisch gewijzigde aardappelen. Ze wilden daarmee protesteren tegen de teelt van dergelijke gewassen. De actie liep echter danig uit de hand omdat de actievoerders in conflict kwamen met de politie die opgetrommeld was om het veld te beschermen. Een groot deel van de gewassen werd vernield.

Elf leden van het Field Liberation Movement werden in eerste aanleg schuldig bevonden aan bendevorming en kregen voorwaardelijke celstraffen tussen 3 en 6 maanden. Het elftal vocht die veroordeling aan in het Gentse hof van beroep. Volgens hun advocaten kon er van bendevorming geen sprake zijn omdat het FLM niet de intentie had om misdrijven te plegen.

Van het hof kreeg de verdediging de toestemming de toestemming om met videobeelden van de bewuste dag hun stelling kracht bij te zetten. Op die beelden blijkt de geweldloosheid van de actie. De celstraffen worden nu voor allen verminderd tot één maand voorwaardelijk. "Er is geen sprake van een criminele vereniging, want er was geen opzettelijk karakter. Het gaat eerder om een beweging dan om een vereniging", stelde het arrest.

PHOTO_NEWS

"Duidelijk signaal"

"Dat de bendevorming niet weerhouden is, daar kunnen wij ons in vinden", zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche van het onderzoeksconsortium, dat een schadevergoeding van ongeveer 15.000 euro kreeg toegekend. "Het is duidelijk dat die mensen geen doorgewinterde criminelen zijn. Het is een occasioneel samenwerkingsverband geweest gericht op die dag vernielingen te plegen."

"Maar het hof heeft in een zeer gemotiveerd arrest een duidelijk signaal gegeven aan de beklaagden, die gehoopt hadden hier ongestraft buiten te wandelen. Ze hadden zich beroepen op allerhande juridische figuren als vrijheid van meningsuiting en de noodtoestand, maar het hof heeft die middelen van de baan geveegd en de beklaagden schuldig bevonden aan vernielingen. De schadevergoeding is min of meer bevestigd met een bedrag van ongeveer 15.000 euro. We hebben ons toegespitst, niet op de wetenschappelijke schade omdat die niet te becijferen valt, maar op de materiële schade ter plaatse aangericht", zegt de advocaat.

PHOTO_NEWS

"Overreactie"

"We zijn principieel zeer tevreden met de vrijspraak voor bendevorming." Dat zegt Mieke Van den Broeck, de advocaat van de leden van het Field Liberation Movement. "Elke actievoerder, het hele middenveld, had heel veel schrik voor een veroordeling voor bendevorming. Dat kon ervoor zorgen dat iedereen die een actie voerde, zelfs als die zelf geen misdrijf pleegde, voor de rechter kon gedaagd worden. De hele zaak was gebaseerd op een overreactie van zowel het parket als de burgerlijke partijen."

De verdediging had gesteld dat de actie viel onder de vrije meningsuiting, maar het hof wees dat af. "We hadden de vrijspraak gevraagd, maar hebben die niet gekregen. We hebben wel een arrest waarin de oorspronkelijke aantijgingen volledig werden uitgekleed. We kunnen nog niet stellen of er cassatieberoep komt. Dat moeten we nog bespreken met een persoon, die veroordeeld werd voor weerspannigheid, maar vandaag niet aanwezig was", zegt de advocaat.