Straffe cijfers: bijna helft van Vlaamse jongeren slachtoffer van (cyber)pesten

ANP XTRA
Bijna de helft van de Vlaamse jongeren zegt slachtoffer te zijn van pesten of cyberpesten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek aan de UGent bij 1.600 Vlaamse scholieren tussen 12 en 18 jaar. Achttien procent geeft toe zelf iemand te hebben gepest. De jongeren geven ook aan dat ze zelf vragende partij zijn voor preventie, sensibilisering en ondersteuning.

Uit het UGent-onderzoek, dat in 2017 en 2018 is uitgevoerd, blijkt dat 48 procent van de leerlingen in het secundair aangeeft al gepest te zijn en 18 procent bekent zelf al iemand gepest te hebben. "Straffe cijfers, waar men niet naast kan kijken", vindt Pieter Denayer van de organisatie Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. "We vragen de Vlaamse overheid dan ook om een straf beleid."

"Pesten blijft een onderschat probleem", zegt voorzitter Gie Deboutte. "De menselijke en maatschappelijke kost loopt hoog op. Net daarom houden we een pleidooi om sterker in te zetten op preventie." Als er gepest wordt, loopt er ook in de omgeving waar het gebeurt wat fout. "Scholen, sportclubs en jeugdorganisaties dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Ze verdienen extra steun om te kunnen doen wat nodig is", klinkt het.

Angst om tussen te komen

Ook opvallend: 39 procent van de jongeren is bereid zelf hulp te bieden, maar ze hebben angst om tussen te komen. De bijstander of getuige van pestgedrag kan een cruciale rol spelen om pesten te verminderen, maar die doet dat vandaag veelal niet bij een gebrek aan sensibilisering of aanmoediging. Pestdeskundigen stellen dat het stoppen of voorkomen van pesten en cyberpesten het best lukt door jongeren die toeschouwer zijn van (cyber)pesterijen bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid.

Jongeren hameren vooral op het mentale leed dat (cyber)pesten teweeg brengt en wijzen op het 'aanhoudende' aspect ervan: pesten is een vorm van agressie die niet stopt, zelfs al geeft het slachtoffer aan dat het genoeg is geweest. Jongeren kennen de pijn van pesten en dringen aan op meer en permanente aandacht maar ook op acties om (cyber)pesten te voorkomen en te helpen terugdringen.

Thinkstock

Beleidsaanbevelingen

Uit de studie trekt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten enkele beleidsaanbevelingen. Zo vraagt het om de oprichting van een 'kenniscentrum grensoverschrijdend gedrag'. Wie met kinderen en jongeren omgaat zou tijdens zijn opleiding een basiscursus moeten krijgen met inzicht in pestgedrag en de mogelijke gevolgen ervan. 

Omdat de praktijk leert dat pestsituaties vaak escaleren , is er ook nood aan een centraal crisismeldpunt voor kinderen, jongeren, ouders, opvoeders, scholen, sportclubs en jeugdorganisaties. Daar krijgen ze dan hulp en advies bij ernstige, acute problemen. Maar ook de gekende sensibilisatiecampagnes via klassieke en nieuwe media bewijzen hun nut, besluit het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Crevits belooft overleg

 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zegt verrast te zijn door het hoge aantal leerlingen dat gepest zegt te worden. "Zeker in vergelijking met internationale studies zoals PISA, waaruit blijkt dat 18,5 procent van de 15-jarigen zegt in het afgelopen jaar gepest te zijn. We vragen dan ook verdere duiding aan de onderzoekers."

"Elk geval van pesten is er een te veel", beklemtoont Crevits echter. De minister geeft aan dat vanaf volgend schooljaar elke school een leerlingenbegeleider moet aanstellen. Zo komt er in elke school een duidelijk aanspreekpunt. "Door ook zorg als erkenningsvoorwaarde voor elke school in te voeren, de steun aan Conflixers, Cavaria en het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, doen we al inspanningen in de strijd tegen pesten", zegt de minister.

Elk geval van pesten is er een te veel

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten vraagt ook om de oprichting van een 'kenniscentrum grensoverschrijdend gedrag'. De minister verwijst daarover naar de website grenslijn.be, een initiatief dat ze met collega's Vandeurzen, Gatz en Muyters heeft gelanceerd. Op de site worden goede praktijken en expertise over grensoverschrijdend gedrag gebundeld.

Crevits belooft tot slot overleg met de UGent-onderzoekers en wacht op de resultaten van het onderzoek "Geweld Geteld", waarbij ook psychologisch, fysiek en seksueel geweld bij kinderen uit het 5de en 6de leerjaar wordt gemeten. "Ik wacht graag die cijfers af om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie", besluit Crevits. 
6 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • jan dupont

  Vroeger werd iemand met een beugel op zijn tanden gepest, heb je nu een beugel ben je cool. Wat een onzin allemaal

 • Fred Fourgon

  En TOCH blijf ik dat zeggen zie. Het is de nagel op de kop maar de meerderheid wil het niet zien.

 • PAUL MEUL

  Sociale media zijn de pest van deze tijd. Blijf er gewoon af, dan hebt ge geen last van alle zever die erop komt.

 • chris velde

  Dat betekent dan ook dat bijna de helft van de jongeren ook meedoet aan (cyber-)pesten?

 • Jurgen Dobbelare

  Dus 50% vd jongeren pest de andere overgebleven 50%, das toch evenredig