Stormtij aan kust en in Antwerpen, maar hoe ontstaat dat juist?

Stormweer en rukwinden op het strand van Oostende.
Photo News Stormweer en rukwinden op het strand van Oostende.
Aan de kust en op de Schelde is stormtij voorspeld. Rond 14 uur deze namiddag was het peil in Oostende tot 5,73 meter gestegen. Er wordt hoogwater van 5,75 meter verwacht. Maar hoe ontstaat stormtij precies?

De zon en vooral de maan zorgen voor de getijden op aarde. Ze trekken het water omhoog en duwen het omlaag. Springtij komt voor wanneer de maan en de zon op een lijn staan ten opzichte van de aarde, en de zwaartekracht van de beide lichamen aan de watermassa van de aarde trekt. Het water komt dan gemiddeld hoger en dat noemen we springtij. Het komt in onze streken voor vlak na nieuwe maan en vlak na volle maan”, legt weerman Frank Deboosere uit op zijn website.

Het wordt gevaarlijk als het gepaard gaat met stormweer. Dan kan de stevige wind het water namelijk nog verder omhoog stuwen en spreken we van stormtij. En dat is wat voor vandaag wordt voorspeld. Daarom vroeg de Stad Antwerpen aan iedereen om zijn wagen zo snel mogelijk van de Scheldekaaien te verwijderen. Uit voorzorg werden alle staketsels aan onze kust gesloten. In Wenduine werd de stormmuur gesloten. Ook de veerdiensten van Nieuwpoort en Oostende werden stilgelegd.

Voor de kust wordt de stormtijwaarschuwing tot woensdag verlengd. “De verwachtingen voor de waterstanden (tijdens hoog water) blijven immers vrij hoog en de maatregelen worden pas stopgezet als waterstanden weer veel lager zijn”,  meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter.

Ook het tegenovergestelde van springtij komt voor. Als de maan en de zon ten opzichte van de aarde een rechte hoek maken, werken de aantrekkingskrachten mekaar tegen. Gevolg: de getijdenbeweging is minder groot. Het hoogwater is dan minder hoog dan anders. Dan wordt van ‘doodtij’ gesproken. Ook dit gebeurt twee keer per maand.