Stoelendans binnen PS

De verdeling van de bevoegdheden brengt bij de PS een stoelendans teweeg. De Franstalige socialisten vaardigen Frédéric Laloux en Julie Fernandez Fernandez af al staatssecretaris, terwijl Marie Arena minister van Pensioenen, Grootstedenbeleid en Maatschappelijke Integratie wordt. Waals minister-president Rudy Demotte neemt ook het minister-presidentschap van de Franse gemeenschap op zich, terwijl Christian Dupont de bevoegdheid Onderwijs in de Franse gemeenschap van Arena overneemt.

De PS heeft in de regering Leterme I drie ministers en twee staatssecretarissen. Voorzitter Elio Di Rupo kondigde vanmiddag de verschuivingen aan. Eerst de blijvers: Laurette Onkelinx blijft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Paul Magnette behoudt de portefeuilles van Klimaat en Energie.

Arena gaat federaal
De derde minister wordt Marie Arena, tot vandaag minister-president in de Franse gemeenschap, en tijdens de beginperiode van de regering Verhofstadt II al minister voor onder meer Ambtenarenzaken. Zij neemt de bevoegdheden Pensioenen, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid over van Christian Dupont. Die neemt dan weer de Onderwijsportefeuille van Arena over in de Franse gemeenschap.

Als staatssecretaris maken Frédéric Laloux en Julie Fernandez Fernandez hun opwachting. Laloux wordt bevoegd voor de strijd tegen de armoede, toegevoegd aan minister Arena. Hij was tijdens de vorige legislatuur schepen in Namen, waar de PS na de gemeenteraadsverkiezingen in de oppositie verzeild raakte.

Nieuwe mensen
Fernandez Fernandez krijgt de bevoegdheid over Personen met een handicap. Zij is momenteel schepen van burgerlijke stand in Luik. Di Rupo motiveerde de keuze voor beiden door te stellen dat ze allebei uit steden en vanop het terrein komen en dat het om nieuwe mensen gaat, die ondanks hun jonge leeftijd toch heelwat ervaring hebben. De partijvoorzitter wees ook op de grote bekwaamheid van Christian Dupont, alsook zijn grote ervaring op het vlak van onderwijs. (belga/eb)

Marie Arena
Marie Arena
Frédéric Laloux
Frédéric Laloux
Julie Fernandez Fernandez
Julie Fernandez Fernandez
Christian Dupont
Christian Dupont
Paul Magnette
Paul Magnette
Laurette Onkelinx
Laurette Onkelinx