Stemt Brussels gewest volgende keer weer op papier?

UNKNOWN

De Brusselse regering vraagt het Brusselse parlement om zich te buigen over de problematiek van het elektronisch stemmen. Het parlement moet nu onderzoeken of er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 elektronisch of met een papieren stembrief zal gestemd worden.

Boven alle verdenking
"Elektronisch stemmen heeft niet altijd het vertrouwen van de burger", zegt Brussels minister-president Charles Picqué in een mededeling naar aanleiding van de vergadering van de Brusselse regering. Picqué vindt dat het kiessysteem voor de kiezer "boven alle verdenking moet staan".

Afstand nemen
De tijd is rijp om enigszins afstand te nemen van de verschillende systemen van elektronisch stemmen, is de conclusie van het gewest na een gedetailleerde technische studie in 2007. De regering heeft daarom beslist om, naar het voorbeeld van de debatten in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op haar beurt het Brussels Parlement te verzoeken zich over deze problematiek te buigen in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. (belga/bf)