Steeds meer bejaarden leven in armoede

Het aantal armen in België wordt voor het derde jaar op rij geschat op ongeveer 1,5 miljoen, of 14,7 procent van de bevolking. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. De armoedegrens ligt op 860 euro per maand voor een alleenstaande en 1.805 euro per maand voor een gezin met twee kinderen. Het aantal armen is al drie jaar stabiel, maar hun profiel verandert wel. Jongeren en gezinnen met kinderen worden minder getroffen en gepensioneerden lopen steeds meer risico.

Economisch actief
Verder worden huurders vaker door armoede getroffen dan eigenaars (28,2 procent tegenover 10,2 procent). Economisch actief zijn blijft een sterke buffer tegen armoede. Van de personen die werken is 4,2 procent arm, bij werklozen is dat 31,2 procent en bij gepensioneerden 20,3 procent. Het aantal bejaarden in de armoede stijgt. Een mogelijke verklaring van dat fenomeen ligt in de stijging van de lonen, terwijl de pensioenen stabiel bleven.

Ruimte
Armoede heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de levensstijl van de betrokkenen. Bijna één op drie van de armen zegt problemen te hebben om de woning te verwarmen, terwijl dat bij de rest van de bevolking één op de negen is. Armen ervaren ook meer gebrek aan ruimte, missen meer elementair comfort en vinden hun woning vaker somber. Verder ontbreekt het hen vaak aan zaken als een tv, een computer of een auto.

Sociaal
Ook op sociaal gebied zijn er gevolgen. Bijna een derde van de arme Belgen zegt niet in staat te zijn één keer per maand vrienden te ontvangen. Ze participeren ook minder in sociale activiteiten buitenhuis. (belga/gb)