Steeds meer auto's door woonwijken: “Apps als Waze dragen bij aan extra verkeerslawaai in buurt"

Acht op de tien Vlamingen wonen graag in hun buurt. Maar als ze zich aan iets storen, dan is het wel aan het lawaai van het straatverkeer. Een op de vier Vlamingen zegt er regelmatig 's nachts wakker door te worden. Dat blijkt uit het vijfde Leefomgevingsonderzoek van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Een van de verklaringen voor de toegenomen hinder is het gebruik van navigatie-apps als Waze, waardoor auto's vaker door kleinere straten worden gestuurd.

Voor de vijfde keer sinds 2001 bevroeg het departement Vlamingen schriftelijk over de geluids-, geur- en lichthinder die ze ervaren in hun dagelijkse leven. Voor deze editie kwamen er ruim 5.000 antwoorden binnen.
Het goede nieuws is dat de meeste Vlamingen tevreden zijn over de leefkwaliteit in hun buurt. Van de respondenten geeft 78 procent aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de buurt waarin hij of zij woont. Dat percentage is sinds 2001 (toen 60 procent) gestaag gestegen. Ook zijn er minder mensen die vrienden of kennissen zou afraden om in hun buurt te komen wonen. Dat aandeel zakte van 21 procent in 2001 naar 14 procent nu (of een op de zeven).

Lawaaihinder toegenomen

De voornaamste bron van hinder blijkt het verkeer. Dat geldt voor de ervaren lichthinder, waarbij vaker wordt verwezen naar de straatlampen. En het geldt zeker voor de geluidshinder: te druk en te snel verkeer zijn de belangrijkste redenen om anderen af te raden om in dezelfde buurt te komen wonen. 

Bovendien blijkt de ervaren lawaaihinder door het straatverkeer toegenomen ten opzichte van het vorige onderzoek in 2013, terwijl er voordien een daling was. Volgens het departement Omgeving neemt het sluipverkeer toe, niet alleen omdat er steeds meer files staan op de snelwegen, maar ook omdat apps als Waze - die je de snelste weg tonen - bestuurders vaker door woonwijken sturen "waar voorheen weinig verkeer passeerde". 

Voorts zijn mensen zich ook meer bewust geworden van de kwalijke gevolgen van het straatverkeer (luchtverontreiniging, gezondheidseffecten ...) door acties als Curieuzeneuzen, zo luidt het nog.
Ook wat betreft de geurhinder staat verkeer hoog op het klachtenlijstje. Iets meer dan 10 procent geeft aan hinder te ondervinden van de geur van de uitlaatgassen. 

Geurhinder

Evenveel Vlamingen zeggen last te hebben van de geur van rook afkomstig uit de schoorsteen van buren. Dat heeft volgens het departement dan weer te maken met de strengere ventilatie-eisen voor woningen. "Die hebben het ongewilde gevolg dat rook van de schouw van de buur, langs aanzuigopeningen van lucht, in de eigen woning wordt binnengebracht en verspreid over de hele woning", klinkt het. Al speelt ook hier de verhoogde bewustwording rond luchtvervuiling vermoedelijk een rol.

Het departement Omgeving wijst erop dat er al heel wat inspanningen worden gedaan om de geur- en geluidshinder aan te pakken. Denk maar aan de vervangingspremie die eraan komt voor mensen die hun oude kachel op steenkool of hout vervangen door een nieuwe, minder vervuilende kachel. Ook wordt er gewerkt aan geluidsactieplannen, met maatregelen om het lawaai van weg- en spoorverkeer aan te pakken. En er loopt een onderzoek naar de beste beschikbare technieken voor bouw- en sloopactiviteiten, om de overlast ervan te helpen beheersen. Over het lawaai van die activiteiten wordt er in het recentste rapport ook vaker geklaagd.

Waze19 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • rik lagrou

  Gemeente wegen worden deels betaald door gemeente belasting Dan kan men wel sluikverkeer doen betalen Overheden 25%meer wagens geen extra rijstrook in tegendeel bruggen -wegen die al 10 jaar onderhoud nodig hebben Nalaten Bezuinigen Goed asfaltfabriek Nee te duur we willen slechte kwaliteit zo meer werken aan wegen!

 • raf peeters

  Geluidoverlast ,politie doet nog niet de moeite diegene die hen zelfs voorbijrijden te bekeuren voor de uitlaat die niet conform het voertuig is en veel te veel lawaai produ-ceert

 • Thierry Piette

  Ik betaal wegenbelasting voor het gebruik van alle openbare wegen in België. Ik ben er zeker van dat als je hiervoor een boete krijgt en dat aanvecht, dat je dit altijd wint voor de rechtbank.

 • Marc Schoensetters

  Ook in mijn woonstraat (IJzerstraat in Tienen) is het sluipverkeer danig toegenomen. Ik ben er van overtuigd dat meer dan 70% van het verkeer doorgaand verkeer is. Ook in de late avonduren en tijdens de nacht. Dit resulteert uiteraard in geluidsoverlast. Onze straat is namelijk smal met lintbouw van 3 verdiepingen en fungeert als geluidsversterker. Het wekt de indruk dat het verkeer naast je bed door raast. Gezond is anders.

 • Guy Bekaert

  Apps zijn niet de schuldigen ! De echte s huldigen zijn de duizenden bedrijfwagens die niet aeen onnodig maar ook vervuilend zijn .