Steeds meer afval druglabo's illegaal gedumpt

In augustus raakten vier kinderen zwaargewond in het Limburgse Zutendaal zwaargewond nadat ze met hun fiets door een plas met een chemisch product waren gereden.
screenshot medialaan In augustus raakten vier kinderen zwaargewond in het Limburgse Zutendaal zwaargewond nadat ze met hun fiets door een plas met een chemisch product waren gereden.
Het aantal illegale dumpingen van afval van druglabo's in ons land neemt sterk toe als gevolg van het feit dat de synthetische drugsproductie weer in volle opmars is. Vorig werden 22 dumpingen vastgesteld van dergelijk afval. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Frank Wilrycx (Open Vld).

"Enkele jaren geleden heerste er een schaarste aan producten die noodzakelijk zijn voor de aanmaak van synthetische drugs. Sinds een drietal jaren hebben criminelen dit probleem echter innovatief opgelost. De synthetische drugsproductie is dus weer in volle opmars hetgeen resulteert in grote hoeveelheden restafval en bijgevolg ook een sterke toename van het aantal illegale dumpingen op Belgische grondgebied", aldus Jambon.

Nieuwe technieken
De afgelopen vijf jaar werden vooral in het grensgebied met Nederland, meer bepaald in de provincies Antwerpen en Limburg, dumpingen ontdekt. Vaak worden hiervoor afgelegen plaatsen zoals natuurgebied, bosgebied, landbouwgebied, riolen en waterlopen gebruikt. "De laatste jaren gebruiken criminelen ook nieuwe technieken zoals gestolen vrachtwagens die geladen worden met restafval en vervolgens in brand gestoken of voertuigen die specifiek worden ingericht om al rijdend chemisch afval te kunnen dumpen...".

Nooit ontdekt
De omvang van de illegale dumpingen varieert van vaststellingen van enkele kleine vaatjes restafval tot incidenten met duizenden liters chemisch en toxisch restafval. Jambon vreest dat een groot aantal nooit wordt ontdekt. "Behoudens het ernstige vermoeden dat een groot aantal van deze illegale dumpingen nooit wordt ontdekt zoals dumpingen in waterlopen, riolen of in de grond, worden kleine dumpingen ook vaak niet herkend als afkomstig van synthetische drugsproductie en bijgevolg gewoon behandeld als illegale sluikstortingen", aldus Jambon.