Steden en gemeenten kwaad op onderwijsminister Crevits

PHOTO_NEWS
Mark Suykens, directeur van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), heeft een boze brief gestuurd naar minister van Onderwijs Hilde Crevits. Reden is de daling van de subsidies voor het flankerend onderwijsbeleid. De VVSG spreekt van een "substantiële daling" van 30 procent. Bovendien zijn de lokale besturen te laat op de hoogte gebracht waardoor het gemaakte afspraken doorkruist, zo luidt de kritiek.

Vorige week al raakte bekend dat de Vlaamse steden volgend jaar 30 procent minder kregen voor het flankerend onderwijsbeleid. Het gaat om geld dat Vlaamse steden krijgen voor onder meer projecten tegen spijbelen, huiswerkbegeleiding en initiatieven rond gelijke onderwijskansen Dat bedrag zal volgend jaar 30 procent lager liggen. Voor Gent gaat het bijvoorbeeld om een daling met 60.000 euro en voor Sint-Niklaas om 22.000 euro. Antwerpen is de grootste verliezer met een daling van 370.000 euro tot 260.000 euro.

De VVSG spreekt van een "substantiële" daling. Minister van Onderwijs Hilde Crevits verwees vorige week naar haar voorganger, die vorig jaar een extra bedrag voorzag zonder erbij te vermelden dat het om een eenmalige tegemoetkoming ging. De VVSG heeft vragen bij die verwijzing. "De minister verwees naar een eenmalig extra bedrag van 400.000 euro dat in 2014 aan de gemeenten zou zijn uitgekeerd. Maar van een extra bedrag is in het verleden evenwel nooit sprake geweest. Het subsidiebudget in 2014 was immers gelijk aan het budget van 2012: 1.952.000 euro", staat te lezen in de VVSG-nieuwsbrief.

Brief

In een brief aan minister Crevits - gedateerd op 3 december 2014 - toont de VVSG zich ook misnoegd over de timing van de beslissing. Veel lokale besturen hebben hun begroting 2015 al afgerond of zitten in de laatste rechte lijn. Ze hebben daarbij vaak al afspraken gemaakt met de lokale partners. "Een besparing met 30 procent doorkruist deze afspraken natuurlijk in ernstige mate", aldus VVSG-directeur Mark Suykens.

"Het is evident dat deze afspraken nooit binnen een termijn van enkele weken kunnen worden herbekeken, laat staan dat deze aanpassingen nog kunnen opgenomen worden in de budgetten 2015 die eerstdaags door de gemeenteraden zullen worden goedgekeurd. Dit alles getuigt niet van degelijk bestuur ten opzichte van de lokale besturen en zet potentieel het noodzakelijk vertrouwen tussen lokaal bestuur en onderwijspartners onder druk", besluit de VVSG-directeur.

Een besparing met 30 procent doorkruist onze afspraken natuurlijk in ernstige mate

VVSG-directeur Mark Suykens